Because everyone is doing it (Omdat iedereen het doet) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Because everyone is doing it
 
So do I. Because everyone
wrote a poem today,
tuned his or her violins
to eternity,
shortened to a long temporality
also fine,
in some cases only a day
right to exist
 
just like mayflies. One-day bloomers among
the flowers some of which
only willing to open their leaves in sunlight.
 
Because everyone is doing it, I will join in
go with the flow
going in another direction does induce excesses and clashes
of unpredictable collisions
maybe also interesting to try out.
 
A poem is never finished, they say a poem is the unspeakable
but with words many are even more profusive
than the rain stains on my window.
 
Me too. You too. We also.
We are whirling butterflies.
 
 
 
Omdat iedereen het doet
 
Dus ik ook. Omdat iedereen
vandaag een gedicht heeft geschreven,
zijn of haar violen heeft gestemd
naar de eeuwigheid,
ingekort naar een lange tijdelijkheid
ook goed,
in enkele gevallen soms slechts een dag
bestaansrecht
 
net als eendagsvliegen. Eendagsbloeiers tussen
de bloemen waarvan sommige
alleen bereid zijn hun bladeren in zonlicht te openen.
 
Omdat iedereen het doet ga ik ook erin mee
go with the flow
een andere kant op geeft wel uitspattingen en clashes
van onvoorspelbare botsingen
misschien ook interessant om eens uit te proberen.
 
Een gedicht is nooit af zeggen ze een gedicht is het onuitsprekelijke
zeggen ze maar met woorden zijn velen nog kwistiger
dan de regen vlekken op mijn raam.
 
Ik ook. Jij ook. Wij ook.
We zijn dwarrelende vlinders.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s