Ho il tuo sguardo nell’anima (Kam shikimin tand në shpirt) – Poesia di Martin Camaj (Poeta albanese) / Traduzione in italiano dall’albanese a cura di Juljana Mehmeti

Poesia di Martin Camaj
(Poeta albanese)
 
 
Ho il tuo sguardo nell’anima
 
Ho il tuo sguardo nell’anima
e la melodia immortale
del sangue in passione.
La brezza mattutina
e l’erba bagnata soffiono
nel mio cuore risvegliato
dalla tua presenza dentro.
 
Ho il tuo sguardo nell’anima.
 
Il timbro della tua voce
trapassa i miei arti
e i tuoi tratti rimangono
indelebili
nelle pupille dei miei occhi,
che si bagnano per la prima volta
nella vita,
in questo mattino di sole.
 
 
 
Kam shikimin tand në shpirt
 
Kam shikimin tand në shpirt
dhe melodinë e pavdekshme
të gjakut në pasion.
Freskia mëngjesore dhe bari i lagun fryjnë
zemrën time të zgjueme
nga prania jote në të.
 
Kam shikim tand në shpirt.
 
Filli i zanit tand
depërton gjymturët e mija
dhe trajtat tua rrijnë
të pashlyeshme
në bebëzat e syve të mij,
që lahen per të parën herë
në jetë
në këtë mengjes me diell.
 
 
 
Traduzione in italiano dall’albanese a cura di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s