Ithaca – 646: ASO (Dog) – Poem by Antonio GARCÍA VELASCO / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad- Philippines & Translated by Germain Droogenbroodt and Stanley Barkan

Our dog, Gaia, photo Germain Droogenbroodt ASO Bigla na lamang, sobrang layaw, hinahaplos alagang-alaga tinurukan ng mga bakuna. Kahit maliit lang na sintomas, agad ako’y ipinakokonsulta. Sobrang pag-aalagang nakapagdaragdag ng mga tinig na naaawa nag-aalala sa kalagayan ko at katangi-tanging … Continue reading