Mistakes (Błędy) – Poem by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
Mistakes
 
Believing that adulthood
helps
was a mistake.
 
Dressed, yet naked,
every day
we try to learn
what we should know.
Daily new challenges.
 
Seemingly
prepared for life,
in serenity and agitation
we keep going.
 
The world
of its own mistakes, failures and successes
can have a bittersweet taste,
but
it is not a copy,
but the sum of our decisions.
 
It’s ours.
 
 
Błędy
 
Wiara w to, że pełnoletniość
pomaga,
była pomyłką.
 
Ubrani a jednak nadzy,
każdego dnia
próbujemy uczyć się tego,
co powinniśmy znać.
Codzienne nowe wyzwania.
 
Pozornie
przygotowani do życia,
w pogodę i niepogodę
brniemy dalej.
 
Świat
własnych błędów, porażek i sukcesów
może mieć słodko  gorzki smak.
Nie jest kopią,
tylko sumą naszych decyzji.
 
Jest nasz.
 
Translated by Artur Komoter

3 thoughts on “Mistakes (Błędy) – Poem by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s