SEVGİ MƏNBƏYİ – Poem by Bozena Helena Mazur-Nowak / Translated into Azerbaijan by Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

Poem by Bozena Helena Mazur-Nowak
 
 
SEVGİ MƏNBƏYİ
 
Könül məbədinin ən yuksək zirvəsində,
əbədiyyyətə ovuşan qrntılar içində,
ürəyinin şirinliyin tapdım yenə ,
haqqım olmasada, qalmağımı istədin.
 
Heç nəyi sormadan sən,
Bağışlayıb günahımı, sonsuz sevgi bəxş edərək ,
xatirindəki oxşamalar naminə …
sonsuz inama qərq etdin məni sən .
 
Sonsuz sevginin ovsunlanmış məlhəmisən,
Səma parlaqlığı təkin bir yağış yağdırdın üstümə,
Harda olsam… yenə baxma dərinliyə ,
yanımda… ruhumda…ürəyimdə qal mənim.
 
 
Translated into Azerbaijan by Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s