To Have Less (Mieć mniej) – Poem by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

 
Poem by Eliza Segiet
 
 
To Have Less
 
In the evening
through the alleys
seeps the music,
Cesária Évora’s voice
 
delights and calms.
 
Joy is painted
on the faces.
 
Here everything is:
no problem,
no stress.
 
Sunk in delight,
nowhere do they see evil,
they do not share time
 
it is theirs.
 
Tangled problems
become nothing.
 
Here they understood
that
 
to
have less
means
to be more.
 
 
Mieć mniej
 
Wieczorem
pośród zaułków
sączy się muzyka,
głos Cesárii Évory
 
zachwyca i wycisza.
 
Na twarzach
maluje się radość.
 
Tutaj wszystko jest:
no problem,
no stress.
 
Zatopieni w zachwycie
nigdzie nie widzą zła,
nie dzielą czasu
 
jest ich.
 
Skłębione problemy
stają się niebytem.
 
Tutaj zrozumieli,
 
że
mieć mniej
znaczy
bardziej być.
 
Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s