Рождественская елка декабря этого года (De kerstboom dit jaar in december – The Christmas tree in December this year) – Hannie Rouweler / Translated into Russian by Eldar Akhadov (Эльдар Ахадов)

 

Poem by Hannie Rouweler
 
 
 
De kerstboom dit jaar in december
 
In dit jaar zal mijn groene kunstkerstboom
weinig slijten
bijna niemand zal zijn blik erop richten
niets zal eruit vallen
bijna niemand zal er abusievelijk tegenaan stoten
geen kerstbal valt in stukken op de grond
de boom zal staan prijken voor zichzelf
op een tafel in de woonkamer
een rood kleed met glitterdraden brengt net zoveel
sfeer naar buiten als de slierten goudkleurige
en zilverkleurige slingers die als een slang
zich om een vangst, prooi, heeft gewikkeld.
De ster bovenop de hoogste tak overstemt
een stille kracht, twee witte duifjes zullen wekenlang
naast elkaar zitten als in een voorjaarsnest
gedraaide dennentakken en het stoffen diertje
met rode parmantige kerstmuts op
heeft zoveel pret dat ik me verbeeld dat het giechelt
in de mouwen van de dagen. We houden alles verborgen
voor elkaar. Zelfs een bel is diep verstopt
die kerstliedjes en hemelse gezangen zou aankondigen.
Het houten stalletje op de vensterbank voelt nog het meest
een oude voorbije verwantschap met andere tijden.
 
 
 
 
The Christmas tree in December this year
 
In this year my green artificial Christmas tree
will be little wearing out
hardly anyone will look at it
nothing will fall down
hardly anyone will accidentally bump into it
no bauble falls to pieces on the floor
the tree will stand out for itself
on a table in the living room
a red cloth with glitter threads brings just as much
atmosphere outward as the strings of gold
and slings of silver that resemble a serpent
wrapped around a catch, prey.
The star on top of the highest branch drowns out
a quiet force, for weeks two white pigeons
will sit side by side as in a spring nest
twisted fir branches and the cloth animal
wearing a red perky Santa hat
has so much fun that I imagine it giggles
in the sleeves of the days. We keep everything covered
up for each other. Even a bubble is hidden deeply
that would herald Christmas carols and heavenly hymns.
The wooden stall on the windowsill feels the most
an old passed by relationship with other times.
 
 
 
Рождественская елка декабря этого года
 
В этом году у зеленой искусственной ёлки будет
низкий износ
вряд ли кто-то залюбуется ею
ничто из неё не выпадет
никто на неё не наткнётся
ни один рождественский шар не рассыплется на куски
деревце будет стоять само для себя
на столе в гостиной
в ореоле сверкающей мишуры
струящегося золота
и серебристых гирлянд, обвивающих её
словно змеи свою добычу.
Иссякнет безмолвная сила звезды на её вершине
а два белых голубя так и будут сидеть неделями
рядышком друг с другом, словно в весеннем гнезде,
над скрученными еловыми ветками и ватным существом
в красной задорной шапочке Санты на голове
ему так весело, что мне и сейчас всё ещё чудится его смех
в рукавах тех дней, где мы прячем минувшее,
словно рождественский колокол, таящий в своей глубине
гимны и божественные песнопения, возвещающие о празднике.
Невысокий древесный ствол на подоконнике дольше всех ощущает
кровное родство с прежними временами.
 
 
 
 

Translated into Russian by Eldar Akhadov (Эльдар Ахадов)

One thought on “Рождественская елка декабря этого года (De kerstboom dit jaar in december – The Christmas tree in December this year) – Hannie Rouweler / Translated into Russian by Eldar Akhadov (Эльдар Ахадов)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s