Touching the eyelash – Sfiorata tra le ciglia (Prekur qerpikut) – Poem by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

 
Poem by Juljana Mehmeti
 
 
 
Touching the eyelash
 
I was the tear of the times that came down to earth in the form of soft rain
stretched out by the mist that I never saw
like gray Erinyes touching the eyelash
and lined up the messy image on a glass
un-deciphered form
spirit that transcended every ledge
planted in the past of ancient roots
to the corner of a forgotten column
where thousands of people tread beneath the foot
that spirit which lifted up to heaven
with hair through the wind
to the graces of a woman.
 
 
 
Sfiorata tra le ciglia
 
Io ero la lacrima dei tempi che scese sulla terra sotto forma di una pioggia leggera
distesa tra la nebbie che non vidi mai,
che come Erenni grigi toccarono le ciglia
allineando l’immagine deforme su un vetro
in una forma indecifrabile
spirito che pervadeva ogni sporgenza
piantato nel passato di antiche radici
all’angolo di una colonna dimenticata
dove migliaia di persone calpestano con i piedi
quello spirito che lo innalzò fino al cielo
con i capelli al vento
nelle grazie di una donna.
 
@ julja
 
 
 
Prekur qerpikut
 
Unë isha loti i kohrave që zbriti në tokë në formë shiu të butë
stërgjatur nga mjergulla që kurrë nuk i pashë
si ereni të hirta prekën qerpikun
dhe vijëzuan imazhin e çrregullt në një xham
formë e padeshifruar
frymë që kapëcente çdo parvaz
mbjellur në të shkuarën e rrënjëve antike
cepit të një kolone të harruar
ku mijëra njerëz shkelin nën këmbë
atë shpirt që e ngriti deri në qiell
me flokët nëpër erë
hireve të një gruaje.
 
@ julja
 
 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s