Illuminazione (Përndritje) / Poesia di Juljana Mehmeti

 
Poesia di Juljana Mehmeti
 
 
 
Illuminazione
 
Un singolo raggio illumina l’anima
giunto da altri troni
del cielo degli Dei
acceso come una scintilla dentro gli occhi nascosti
nel labirinto più oscuro,
laddove lo spettro divide il destino umano
e gli amori
in reti invisibili del peccato
avvolge.
 
Colore azzurro
rapito agli smeraldi blu
alle ninfe che attraversano la superficie del mare
sollevando le onde
nei sogni bianchi
e desideri sfrenati
nel cielo, vaganti.
 
 
 
Përndritje
 
Një rreze e vetme shpirtin përndit
ardhur përtej të tjera fronesh
qiell perëndish
ndezur shkëndije syve të fshehtë
më të errtit labirint,
aty ku skeptri ndan fatin njerëzor
dhe dashuritë
në rrjeta të padukshme mëkati
mbështjell.
 
E kaltër ngjyra
rrëmbyer smeraldeve blu
nimfave që përshkojnë hapësirën det
e ngrejnë dallgë valëzime
ëndrrave të bardha
shfrenuar dëshirave
endur nëpër qiell.
 
@ julja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s