Poezi nga Eva Kacanja

 
Poezi nga Eva Kacanja
 
 
***
 
Jam Nënë,
Grua,
Motër,
Bijë,
Dora
që të Përkund
dhe Kujdeset për Ty!
Jam Diell i mëngjesit,
Hëna plot Dritë,
Ylberi pas shiut
që të ngroh në Shpirt.
Zgjohu Njeri,
Më shiko në Sy!
Jam Ekzistenca
Fruti je ti!
 
 
Nesër…
 
E nëse dhemb,
A nuk linda Unë prej dhimbjes?!
E nëse thyhem,
A nuk thyhet dhe Pema?!
Sot bëhet Dje,
E Nesër mëngjesi do të ketë tjetër dritë,
Diell i
Perëndisë do të zgjohet në shpirt,
E ne,
do ta harrojmë dhimbjen,
Ka dhembur quhet veç Koha e shkuar…
Me Vjeshtën do të qeshim,
Do të luajmë me erën,
Pa fund përqafuar,
Puthur me Pranverën…
 
 
Maskat
 
Maskat nuk i desha kurrë….
Qartësia,dlirësia,butësia dhe mirëkuptimi e rrëmbejnë zemrën time pa kushte!
Sa bukur të jesh i vërtetë,sa bukur të pranosh veten dhe tjetrin pa mistere,pa dyshime,pa
shtirje,pa dukje të sipërfaqshme që e shkatërrojnë çdo lloj ndjenje sado e fortë të jetë!
E kush s’ka nevojë të gjejë paqen tek tjetri?!
E kush nuk ndihet me fat kur këtë paqe e zbulon edhe brenda vetes?!
 

One thought on “Poezi nga Eva Kacanja

 1. I am a Mother,
  woman,
  sister,
  daughter,
  Dora
  to Shake
  and Takes Care of You!
  I am the Morning Sun,
  Moon full of Light,
  Rainbow after the rain
  to warm you in the Spirit.
  Wake up Man,
  Look me in the eyes!
  Jam Existence
  Fruti is you!

  Tomorrow …

  And if it hurts,
  Was I not born of pain ?!
  And if I break,
  Doesn’t the Tree also break ?!
  Today is Yesterday,
  Tomorrow morning there will be another light,
  Diell i
  God will awaken in spirit,
  E ne,
  we will forget the pain,
  It hurt is called only the past tense…
  With Autumn we will laugh,
  We will play with the wind,
  Endlessly embraced,
  Kissing with Spring…

  masks

  I never liked masks….
  Clarity, purity, gentleness and understanding grab my heart unconditionally!
  How beautiful to be real, how beautiful to accept yourself and the other without mysteries, without doubts, without
  pretense, without superficial appearances that destroy any kind of feeling no matter how strong it is!
  And who does not need to find peace with another?
  And who does not feel lucky when he discovers this peace even within himself ?!
  —–All good poems. Thank you, poet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s