हृदयहरूको रूपक (Metaphor of hearts) – Poem by Eva Petropoulou Lianoy / Nepali translation by Santosh Kumar Pokharel

 
Poem by Eva Petropoulou Lianoy
 
 
हृदयहरूको रूपक
 
त्यो चराले भन्यो तिमीले कुनै दिन मलाई प्रेम गर्ने निर्णय गर्यौ भने ,
मलाई आशा छ तिमीसित भएका दुईवटा मुटु मध्ये एउटा मलाई दिनेछौ
अन्तिम व्यक्ति जो मलाई निकै माया गर्छु भन्थ्यो,
मेरो पुरानो मुटु भित्रै प्रवेश गर्यो
यसलाई टुक्रा पार्यो र पगालिदियो ।
 
त्यसबेला देखि म बिना मुटु नैं उड़ने गर्छुं बादलहरूसित ।
 
त्यसैले , यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनें,
मानमा राख,
मलाई एउटा मुटु चाहिन्छ … सापटीमा ।
 
अनुवाद: कवि ईन्जीनियर संतोष कुमार पोखरेल
डिसेम्बर ८ . २०२० काठमांडू ।
 
© pokharel.santosh@gmail.com
 
 
 
Metaphor of hearts
 
The bird said if you ever decide to love me,
I hope you have two hearts with you to give me one …
The last one who told me that he loves me so much,
deeply entered my old heart,
made it fall apart and melt away ..
 
Since then, I fly high without a heart with the clouds of the company ..
 
So, if you love me
Keep that in mind
I’ll need a heart … a loan heart …
 
©Eva Petropoulou Eva Petropoylou Lianoy-Writer
 
 
Nepali translation by Santosh Kumar Pokharel
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s