Eugen URICARU (Rumani) – Poetë të takimit Trirema e Poezisë Joniane, Sarandë, Albania 2020 / Solli në shqip Vangjel Zafirati

  Eugen URICARU (Rumani)   International Poetry Meeting Saranda 2020 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2020   Lindi më 11 Nëntor 1946 në qytetin e vogël Bacau të Rumanisë. Në vitin 1971 përfundoi studimet në Fakultetin Filologjik të Univeristetit Cluj-Napoca, … Continue reading