Like Cleopatra (Zoals Cleopatra) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Like Cleopatra
 
Should she wrap herself in a rug
like Cleopatra did
in Rome
and then roll out and come out
with shiny long black hair
her thin clothes that barely
cover the body and yet remains a queen
 
how self confident you must be.
When sentences roll out to a margin
which goes much further than
what is written on paper, not even
in half rhyme, alliteration, not even
expressing the beauty in language?
 
I was just trying to get his attention
with rather stiff words that faltered
in a hidden confession or I wouldn’t say
what exactly I felt.
That’s why I wrote a song without a chorus, a song
without any reverberation that flows over the fields.
 
 
 
Zoals Cleopatra
 
Zou ze zich in een vloerkleed moeten wikkelen
zoals Cleopatra deed
in Rome
en zich dan uitrollen en tevoorschijn komen
met glanzend lang zwart haar
haar dunne kleding die nauwelijks
het lichaam bedekt en toch koningin blijft
 
hoe zelfverzekerd moet je wel niet zijn.
Als zinnen uitrollen naar een kantlijn
die veel verder doorloopt dan
wat op papier geschreven staat, niet eens
in halfrijm, alliteratie, niets eens
de schoonheid van taal uitdrukken?
 
Ik probeerde slechts zijn aandacht te trekken
met nogal stugge woorden die haperden
in een verborgen bekentenis of ik wilde niet zeggen
wat ik precies voelde.
Daarom schreef ik een lied zonder refrein, een lied
zonder nagalm dat wegvloeit over de akkers.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s