Poems by Tarana Turan RAHIMLI (Tеране Туран Рахимли) / Translated into Uzbek Language by Bashorat Omanova

 
Poems by Tarana Turan RAHIMLI
 
 
Сени севмадим
 
Мен сени севмадим, мени йўқ дегил,
Севгимдан порлаган кўзларинг севдим,
Дилингдан чиққанлар дилимга тушди,
Менга айтмаганинг сўзингни севдим
 
Оҳ чекиб бағримда ўтлар ёқмадим,
Бахтимни сенга бахт тилашда билдим,
Чопмадим висолинг тадбирин излаб,
Ичимда ҳасратнинг изини севдим
 
Мен сени севмадим, севдимми, балки!?
Истадим, қалбимдан шубҳани қувдим,
Агар севар бўлсам, бу сен бўласан,
Сенинг юрагинг-ла ўзимни севдим
 
Озарчадан Башорат Омонова таржимаси
 
 
 
SƏNİ SEVMƏDİM
 
Mən səni sevmədim məni yandıra,
Sevgimlə açılan gözünü sevdim.
Dilindən çıxanlar dillərə düşdü,
Mənə demədiyin sözünü sevdim
 
Qıymadım od olub bağrını sökəm,
Bəxtimi doğradım sənə bəxt tikəm.
Sevmədim vüsalın şirəsin çəkəm,
İçimdə həsrətin izini sevdim.
 
Mən səni sevmədim borclu qalasan,
İstədim qəlbimi borca salasan.
Mən sevən deyildim min sən olasan,
Sənin ürəyində özümü sevdim.
 
 
 
Шаҳидим, умринг-чун, сендан қарздормиз
 
Тупроқ устидаги фаровон ҳаёт,
Олтин тупроғимиз учун бурчлимиз
Олган нафасимиз, бахтли ҳар сасда,
Тўкилган муқаддас қонга бурчлимиз
 
Маъсум булбулларнинг куйида удир,
Муаттар гулларнинг бўйида удир,
Шонли тарихимиз сатрида удир,
Асрлар, бу умр учун бурчлимиз
 
Ҳар шаҳид биз учун метин қоядир,
Озодлик байроғи мангу қоладир,
Умрин Қорабоғга тиккан ҳар ботир,
Нурли келажак-чун, сендан бурчлимиз
 
Зафар байроғимиз рангги қизилдир,
Менинг шаҳидимнинг қони қизилдир,
44кун ҳар бир тун, рангги қизилдир,
Миллатим, у кунлар учун бурчлидир
 
Шушага илинган байроқни кўринг,
Шаҳидим ҳар босган тупроқни кўринг,
Асрни титратган қароқни кўринг,
Бу кунлар ,тонг учун сендан бурчлимиз
 
Озар тилидан Башорат Омонова таржимаси
 
 
ŞƏHİDİM, SABAHIM SƏNƏ BORCLUDUR
 
Torpaq üstündəki firavan həyat
Torpaq altındakı cana borcludur.
Aldığımız nəfəs, hər bəxtəvər səs
Tökülən müqəddəs qana borcludur.
 
Xarı bülbülümün ətrində odur,
Salxım söyüdümün çətrində odur,
Tariximin qızıl sətrində odur,
Əsrlər ömrünü ona borcludur.
 
Hər şəhid – zirvəsi göyü dələn dağ, дд
Köksündə azadlıq çağlayan bulaq.
Qırılan hər ömrün sonu Qarabağ,
Gələcək o xoşbəxt sona borcludur.
 
Zəfər payızımın donu qızıldı,
Mənim şəhidimin qanı qızıldı.
44 günün hər bir anı qızıldı,
Millətim o günə, ana borcludur.
 
Şuşada asılan bayrağa görə,
Əsirliyi bitən yarpağa görə,
Şəhidim, hər qarış torpağa görə
Bu günüm, sabahım sənə borcludur.
 
 
***
 
Қардошларимиз ижодидан таржима
Сўлмас гул …
Сўлмас чечак каби юз очдим,
Дунё ҳорғин, айланар замон,
Меҳрим нурин борлиққа сочдим,
Дардларимни яширдим пинҳон.
 
Талашга умримни бағишламадим,
Ўзгага кузатдим сени жимгина,
Муҳаббат бобида кечикмагандим,
Шошилган ўзгалар, сира йўқ гинам.
 
Шамол олислатди масофаларни,
Мен гўё муаллақ ҳавода суздим,
Қаршимда гӯё сен, чиқиб қол, дея.
Мажруҳ юрагимга умидлар чиздим,
 
Гўёки капалак қанотларида,
Дунё дардларини опичлаб юргум,
Сўнг, сўнг, эвоҳ,кузги япроқлар каби,
Улкан дарахтларнинг пойига чўмгум…
 
Озарбайжон тилидан Башорат Омонова таржимаси
 
 
***
 
Solmaz çiçək olub açdım
Dünyanın solan vaxtında.
Sevgi gəzdim yerin-göyün
Dərd ilə dolan vaxtında.
 
Tələsib ömrə başladım,
Yenə də gecikdim sənə.
Tale məni yolda qoydu,
Yol verdim gəlib-gedənə.
 
Rüzgar olub səni məndən
Aparan yelkənə doldum.
Budağımı qıran əlin
Yarasına məlhəm oldum.
 
Kəpənək qanadlarımla
Çəkdim dünyanın yükünü.
Payıza qatdım ömrümü,
İndi də yarpaq tökümü.
 
 
 

Translated into Uzbek Language by Bashorat Omanova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s