Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Detaje jete” (Epigrame, sentenca, fjalëurta) të autorit Vladimir Muça

 
 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Detaje jete” (Epigrame, sentenca, fjalëurta) të autorit Vladimir Muça
 
Autor: Vladimir MUÇA
Titulli: Detaje jete (Epigrame, sentenca, fjalëurta)
Email: vladimir _muca@yahoo.com
Redaktor: Eri Hoxhaj
Korrektor letrar: Mark Kalaj
Punimi në kompjuter: Mark Kalaj
Dizanjo ballinës: Eri Hoxhaj
Botim i parë, 2020
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, 2020
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Vladimir
Detaje jete : (epigrame, sentenca, fjalëurta) / Vladimir Muça ; red. Eri Hoxhaj.
Tiranë : Ada, 2020
128 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-41-6
1.Letërsia shqipe 2.Epigrame 3.Proverba
821.18 -82
 
 
 

Botues : Roland Lushi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s