Shtëpia Botuese “Ada” publikon organin e saj periodik letrar, Revistën “Obelisk” (Nr special) / Botues: Roland Lushi

 
Shtëpia Botuese “Ada” publikon organin e saj periodik letrar, Revistën “Obelisk” (Nr special)
 
Skënder Luarasi ishte një personalitet i madh i kulurës dhe i shoqërisë shqiptare të shekullit të 20-të. Dhe fjala e tij kapërcente çdo gardh, përhapej dhe vepronte ndër njerëzit. Ai, me kulturën e gjerë evropiane, me ndërgjegjen e lartë patriotike dhe me konceptet e palëkundshme të një socialisti demokrat, ishte hallka lidhëse e epokës së ndritur të rilindasve me epokën e re të atdhetarëve demokratë, mendimtarëve dhe luftëtarëve për një shoqëri të përparuar demokratike dhe për një Shqipëri të qytetëruar.
Ndaj në këtë përvjetor revista”OBELISK” i përkushton tërë hapsirën e saj në një numër SPECIAL.
 
Obelisk SPECIAL
Organ i Shtëpisë Botuese”ADA”
 
Periodike letraro-artistike
Viti XIII-të i botimit – Nr. SPECIAL
JANAR 2021
Rregjistruar në ISSN
International Centre 45
rue de Turbigo, 75003 PARIS
FRANCE
ISSN: 2225-7896
Adresa e redaksisë:
Rruga : Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
cel: +355 68 221 9016
e-mail: rlushi@yahoo.it
 
Revistën “Obelisk” mund ta gjeni në të gjitha pikat e shitjes së gazetave dhe në libraritë kryesore në Shqipëri (me çmim 150 lekë), në Kosovë (me çmim 2 euro), e në Greqi (me çmim 2 euro).
“Obelisk” mund ta lexoni edhe në internet në adresën:
Abonimet Europë: 1 vit – 25 euro+pp,
Amerikë: 1 vit – 30 usd+pp.
Për çdo vërejtje, sugjerim apo bashkëpunim kontaktoni në
e-mail: rlushi@yahoo.it
Nr. llog. B.K.T
Lekë: 515001834
IBAN – AL0220511650001834VAIDALLA
Shtypet në shtypshkronjën
e Shtëpisë Botuese “ADA”
Tiranë 2021
Tirazhi: 250 copë
 
 

Botues: Roland Lushi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s