Between the eyes (Ndër sy) – Poem by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

 
Poem by Juljana Mehmeti
 
 
Between the eyes
 
Another reflection approaches the eyes
A stare that swallows the green lawns
absorbs the first dew of flowers
and getting drunken freely
to the secret valleys.
 
It seems to pull the thread of the world
the moment it reaches the final edge
the labyrinth where the darkness sleeps
the most haunted sub- senses,
transmitting invisible threads
to find the beginning
of the furrows of life.
 
The old curtains fall
and young timbers rise,
beginning the great sailing,
beyond the islands in quest
fragmentation in distant fjords
oases where amazons sleep
and heroes who become self-sacrificing.
 
The vision of the future is shown
in endless bursts of light
fire that ignites craters
and it is then quenched into powder
fog surrounding the memory
wrapped in the garment of time.
 
 
 
Ndër sy
 
Një tjetër refleksion avitet sysh
vështrim që përpin lëndinat e blerta
pëthith vesën e parë të luleve
e dehet i lirë
luginave të fshehta.
 
Duket sikur tërheq fillin e botës
atë çast kur mbrrin skajit më të fundit
labirintit ku flenë errëtitë
nënshqisave më të përhumbura,
që tejçojnë fije të padukshme
për të gjetur fillimin
e brazdave të jetës.
 
Perdet e vjetra bien
e direkë të rinj ngrihen,
nisur lundrimit të madh,
përtej ishujve në kërkim
copëzimeve në fjorde të largëta
oazeve ku flenë amazonat
dhe heronjtë që bëhen vetëflijim.
 
Visioni i së ardhmes përshfaqet
në shpërthime të pafundme drite
zjarr që ndez kratere
e shuhet më pas në pluhur
mjegull që rrethon memorien
mbështjellur petkut të kohës.
 
@ julja
 
 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s