Poems by Tarana Turan RAHIMLI / Translated into Uzbek by Bahodir Atash

 
Poems by Tarana Turan RAHIMLI
 
 
Кўзгудаги менми дерман
 
Қоши-кўзи, таниш юзли,
Умрдан бир парча узди.
Ўзимга тик солдим назар,
Кўзгудаги менми дерман.
 
Муз ҳайкалдир тош кўзгуда,
Боқар муздай тош кўзгуда.
Баҳор кўзим қиш кўзгуда,
Кўзгудаги менми дерман.
 
Бахт кўзгумдир, кўрсатар бахт,
У кўрсатар олтиндан тахт.
Оллоҳ, қандай этдинг хушвақт,
Кўзгудаги менми дерман.
 
Чекканларим соя солмас,
Кўзларим ҳам ҳали кулмас.
Кўзгу мени кўра билмас,
Кўзгудаги менми дерман.
 
 
GÜZGÜDƏKİ MƏN DEYİLƏM
 
Qaşdı, gözdü, tanış üzdü,
Ömürdən bir parça izdi.
Boylanıb özümü gəzdim,
Güzgüdəki mən deyiləm.
 
Buz heykəldi daş güzgüdə,
Donub buz baxış güzgüdə.
Gözüm yaz, yay, qış güzgüdə,
Güzgüdəki mən deyiləm.
 
Bəxt güzgümdü, bəxt göstərir,
Mənə qızıl taxt göstərir.
Allah, nə xoşbəxt göstərir,
Güzgüdəki mən deyiləm.
 
Çəkdiklərim saya gəlməz,
Mənim gözüm belə gülməz.
Güzgü məni görə bilməz,
Güzgüdəki mən deyiləm.
 
 
 
Сени севмадим
 
Куйдирмоғинг учун севмадим сени,
Ишқимдан чақнаган кўзингни севдим.
Дилингдан чиққани дилга туташди,
Менга айтолмаган сўзингни севдим.
 
Кўксингни куйдирган ўтни қиймадим,
Сенга бахт тикиб, бахтим қўймадим.
Ёноғим ширасин васлин туймадим,
Ичдаги ҳасратим изини севдим.
 
Мен сени севмадим, бурчли санасанг,
Истадим қалбимнинг бурчин оласан.
Севгилим дейилдим, минг бор ўласан,
Сенинг ташвишингда ўзимни севдим.
 
 
SƏNİ SEVMƏDİM
 
Mən səni sevmədim məni yandıra,
Sevgimlə açılan gözünü sevdim.
Dilindən çıxanlar dillərə düşdü,
Mənə demədiyin sözünü sevdim
 
Qıymadım od olub bağrını sökəm,
Bəxtimi doğradım sənə bəxt tikəm.
Sevmədim vüsalın şirəsin çəkəm,
İçimdə həsrətin izini sevdim.
 
Mən səni sevmədim borclu qalasan,
İstədim qəlbimi borca salasan.
Mən sevən deyildim min sən olasan,
Sənin ürəyində özümü sevdim.
 
 
 
ЎЛДИ ДЕРМИСАН, ЭНДИ БУ ИШҚ
 
Ўлди дермисан, энди бу ишқни,
Кет, қўлларингни қонга ботирма.
Тасалли берма, умиддан кечиб,
Бор, ўзинг овут, бошим қотирма.
 
Ҳис-туйғуларим музлаб қотишди,
Қуёшга қўйсанг, асло эримас.
Юрагимга, оҳ, озор етишди,
Энди юрагим ишқ ёритмас.
 
Кўзлари ичра қабрни кўрдим,
“Севаман” сўзин ҳеч айта кўрма.
Ўлди дермисан энди бу ишқни,
Кет, қўлларингни қонга ботирма.
 
 
 
BU EŞQİN ƏCƏLİ ÇATIB
DEYƏSƏN
 
Bu eşqin əcəli çatıb deyəsən,
Sən get, əllərini qana batırma.
Daha təsəllidən, ümiddən keçib,
Nə özünü incit, nə məni yorma.
 
İndi hisslərimi elə don vurub,
Günəşin içinə qoysan əriməz.
Qəlbimə o qədər dərd yeritmisən,
Daha ürəyimə sevgi yeriməz.
 
Gözünün içində məzar görmüşəm,
«Sevirəm» sözüylə üzümə durma.
Bu eşqin əcəli çatıb deyəsən,
Sən get, əllərini qana batırma.
 
 
 

Translated into Uzbek by Bahodir Atash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s