Қиш лавҳаси ( QIŞ LÖVHƏSİ) – TАРАНА ТУРАН РАХИМЛИ / Озарбайжон тилидан ўзбек тилига Башорат Омонова таржимаси

 
TАРАНА ТУРАН РАХИМЛИ
 
Қиш лавҳаси
 
Кўк чокини ёриб булут
Қор элайди кўчаларга,
Гўё парда тикди булут,
Кундузлар-у, кечаларга
 
Оқ либосда сўлим Боку,
Ороланар гўзал шаҳар,
Қиш ва қорга кўникишган,
Қушлар ўйнар шому саҳар.
 
«Аёз гуллар» сараланар,
Қўлга тушса лачак-лачак,
Нақшланур панжарамда,
Юлдузмисол чечак-чечак.
 
Уюм-уюм қор парчаси,
Новдаларда муз сирғаси,
Сирдир, сеҳрдир, афсундир,
Борлиқнинг бу қор туҳфаси.
 
Тўлқинланар кўк тоқида,
Булутларнинг қор денгизи,
Эслатди-я илк севгимни,
Табиатнинг бу нафаси.
 
Ризқ, барака, улашар кўк,
Ерга қорлар элаб сим-сим,
Қалам керак, ўткир қалам,
Чизмоқ учун қиш тасвирин.
 
 
QIŞ LÖVHƏSİ
 
Yaxasını söküb bulud
Qar ələyir küçələrə.
Bəyaz pərdə çəkib bulud
Gündüzlərə, gecələrə…
 
Ağarıb bəxti Bakının,
Gəlinlik geyinib şəhər.
Qış sirri danışır quşlar
Qar üstündə səhər-səhər.
 
“Bəyaz güllər” səpələnir
Çölə, düzə ləçək-ləçək.
Naxışlanır pəncərəmdə
Ulduz-ulduz, çiçək-çiçək.
 
Düzüm-düzüm sırsıralar
Ağacların buz sırğası.
Sirdi, sehrdi, əfsundu
Qarın, çovğunun qovğası.
 
Mürgü döyür göy dalğalar,
Dənizin yuxusu gəlir.
Təbiətin nəfəsindən
İlk sevgi qoxusu gəlir.
 
Göylər bərəkət göndərir
Torpağa qar tökə-tökə.
Səttar fırçası gərəkdir
Bu qış lövhəsini çəkə.
 
TƏRANƏ TURAN RƏHİMLİ
 
 
 

Озарбайжон тилидан ўзбек тилига Башорат Омонова таржимаси

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s