Теране Туран Рагимли / Азербайжан тилинен которгон Мусакун Сатыбалдиев

 
Теране Туран Рагимли
 
 
ЧООЧУН КӨЗДӨР
 
Бир чымчым бу топурак колумдагы,
Денеси Ата-Журттун деп сезем мен.
Дарактын бир бутагын кесип салсаң,
Кызыл кан аккан сымал чыйрыгат ден.
 
Алдында тамандардын, кулач жерде,
Түшүнсөң, канча жандын дени жатат.
Жашоо өзү тардык кылат көр ичинен,
Билесиң, бир күн барып башың батат.
 
Сен мени карап турсаң эмне үчүндүр,
Көздөрүң такыр башка, чоочун такыр.
Өмүрдүн күлгүн кезин артка таштап,
Окшойсуң адашкан бир байкуш бакыр.
 
 
ЫСЫК СҮЙҮҮ
 
Кайрадан муздактык бар,
Көзүңдөн селт дейт сезим.
Жылуусуз айткан сөздөн,
Чыйрыккан кезим менин.
 
Кирпигиң – тонгон муздар,
Башың бүт кар жамынган.
Кыш жалтанат, эриниңде,
Кыпкызыл бир жалындан.
 
Жан дүйнөң муздап турат,
Чыйрыгам андан мен да.
Жылытам сүйүүм менен,
Көлкүлдөп эрийт таш да.
 
 
СҮЙҮҮМДӨН МЕНИ БИЛИШЕТ
 
Арт жагында кимдин калат эмнеси,
Суктандырган бирөөнүн калат көзү.
А бири шамдай жалп деп өчөт дагы,
Бирөөнүн көңүлгө орноп калат сөзү.
 
Ысымынын аталбашын каалайт ким,
Жалган атак кумдан курган сепилдей.
Жамандыкты тазалоочу нерсе жок,
Жүрө берет журт эч качан кечирбей.
 
Күнөөлөрдү от тазалап, жок кылат,
Жалгыз гана адилдиктен жалтанат.
Мени билет сага болгон сүйүүмдөн,
Өчпөй турган көп кылымга салтанат.
 
 
 
GÖZLƏRİN ELƏ BİL ÖZGƏSİNİNDİ
 
Əlimdə bir ovuc torpaq görürsən,
Baxıram ovcumda Vətən görünür.
Sənə elə gəlir yarpaq dərirsən,
Yaralı budaqlar qana bürünür.
 
Bilirsən ayağın altdakı yerdi,
Bilmirsən hər qarış neçə məzardı.
Bilirsən axırı ölüm, qəbirdi,
Bilmirsən ömür-gün qəbirdən dardı.
 
Üzümə baxırsan, baxışın donuq,
Gözlərin elə bil özgəsinindi.
Yaş tutub gözümə sən gələn yolu,
Azıb qalacaqsan yollarda indi.
 
 
MƏNDƏ DAŞA DA SEVGİ VAR
 
Yenə gözlərim üşüdü,
Baxışların nə soyuqdu.
Odlu dilini don vurub,
Sözündə hərarət yoxdu.
 
Kirpiyindən buz asılıb,
Saçlarına qar səpilib.
Sanki sənin dodağınla
Qışın yanağı öpülüb.
 
Yaman üşütdün ruhumu,
Qəlbin buzdur, əllərin qar.
Qəm etmə belə soyuqsan,
Məndə daşa da sevgi var.
 
 
SEVGİMDƏN TANIYACAQLAR
 
Kiminin izi qalacaq dünyada,
Kiminin gözü.
Birinin qəbri deyəcək kim olduğunu,
Birinin sözü.
 
Hamı istəyəcək adı qalsın, unutduracaq əsrlər.
Uçulacaq yalanlardan ucalan saxta qəsrlər.
Hər şeyi biləcək adamlar,
Bildikcə qınayacaqlar.
 
Tonqallar çatılacaq günahkar keçmişə.
Təkcə sözləri seçib saxlayacaqlar,
Bir də… məni sevgimdən tanıyacaqlar.
 
 

Азербайжан тилинен которгон Мусакун Сатыбалдиев

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s