Poem by Musakun Satıbaldiyevin / Translated into Azerbaijani: Tarana Turan Rahimli

 
Poem by Musakun Satıbaldiyevin
 
 
***
 
Toplamaq istəyirəm günəşin zərrəsini ,
Ondan yaşanılası dünya yaratmaq üçün.
Adamların gözü sevinsin deyə,
Əbədi zülmətə yol aldığım gün.
 
Toplamaq istəyirəm ayın parçalarını,
Misilsiz bir dəyər yaratmaq üçün.
Ölümə aparan yoldan yorulub
Bəlkə həyatımı düzəltdim bir gün.
 
Toplamaq istəyirəm bəxtin qəm muncuğunu,
Əvəzinə səadət boyunbağısı asım.
Taleyin ocağını cəsarətimlə yaxım,
Bəşərin kədərləri içindən çay tək axım.
 
Toplayacağam özümü zərrələrdən,
Ömrümün son günündə dünya yaradacağam,
Cənnət bağı kimi şən və qayğısız,
Qaranllq gecənin işıq saçdığı.
 
Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Təranə Turan Rəhimli
 
 
 

Translated into Azerbaijani: Tarana Turan Rahimli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s