International Poetry Day (Internationale Poëziedag) – March 21, 2021 / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
International Poetry Day
(March 21, 2021)
 
For the common people who spend their days
with ordinary things from everyone: pay attention!
If you come across a poet: greet him or her
with respect
take off your hat or bow: that’s not too much
asked once a year on this day
 
for someone who walks half the time
with his head in the clouds and therefore thoughts
constantly encountering impossible phenomena,
for someone who never did the dishes in a normal way
rinse plates and cutlery, constantly makes mistakes
and puts everything in the wrong places
a self-chosen torture, quest, maze.
He’s like that man I saw this morning passing on the sidewalk
with a cell phone in his hand, busy talking to one completely
unknown for me, then suddenly disappears behind a hedge
transparent branches and in pieces will accomplish his day.
 
For ordinary people: pour a cup of coffee
if you see a quenched and overworked face drenched
in nocturnal labor, or someone who has his own angels
and demons constantly to fight, chases them to flight.
Be kind to poets. It’s only once a year
that you get the chance to pamper them
who rarely find their labor rewarded and … awarded!
 
 
Internationale Poëziedag
(21 maart 2021)
 
Voor de gewone mensen die hun dagen doorbrengen
met gewone dingen van iedereen: let op!
Kom je een dichter tegen: groet hem of haar
met respect
zet je hoed af of maak een buiging: dat is niet teveel
gevraagd 1 keer in het jaar op deze dag
 
voor iemand die de helft van de tijd
met zijn hoofd in de wolken loopt en derhalve gedachten
voortdurend stoot aan onmogelijke verschijnselen,
voor iemand die nooit eens de afwas op een normale wijze
doet, borden en bestek afspoelen, daardoor zich
voortdurend vergist en alles op verkeerde plekken legt
een zelf gekozen marteling, zoektocht, doolhof.
Hij is als die man die ik vanochtend met een gsm in de hand
zag voorbij komen op de stoep, druk pratend tegen een voor mij
volslagen onbekende, dan ineens verdwijnt achter een haag
doorzichtig takken en in stukken zijn dag zal volbrengen.
 
Voor gewone mensen: schenk een kop koffie in
als u een uitgeblust en overwerkt gezicht ziet doordrenkt
in nachtelijke arbeid, of van iemand die zijn eigen engelen
en demonen voortdurend bestrijdt, op de vlucht jaagt.
Wees lief voor dichters. Het is maar 1 keer in het jaar
dat u de kans krijgt ze eens lekker te verwennen
die hun arbeid zelden beloond en bekroond vinden!
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s