Noodzaak(voor enkelen, happy few) – Necessity (for the few, the happy few) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Noodzaak
(voor enkelen, happy few)
 
Het lijkt net
alsof
noodzaak steeds meer in het gedrang komt
 
tussendoor heb ik iemand vanavond
ook al laten weten weten weten
dat gedichten schrijven
niets met filosofie te maken heeft en ook niet met
andere wetenschappen
 
noodzaak – noodzaak – noodzaak
het is niet de schrijver die dat inziet
maar de lezer
de lezer
wil noodzaak – vermaak – noodzaak
 
eerlijk gezegd
het komt mij de strot uit:
zet die ellendige televisie maar aan
en noodzaak valt al struikelend – verstikkend –
benauwend, je subtiele huiskamer binnen.
 
 
Necessity
(for the few, the happy few)
 
It just seems
as if
necessity is increasingly threatened
 
in between I also have someone,
tonight, letting know know know
that writing poems
has nothing to do with philosophy or with
any other sciences
 
necessity – necessity – necessity
it is not the writer who sees that
but the reader
the reader
wants necessity – entertainment – necessity
 
honestly
it comes out of my throat:
just turn on that wretched television
and necessity stumbles – suffocates –
oppressive, into your subtle living room.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s