Why not (Waarom niet) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Why not
 
dreaming of simple things, the priceless
happiness of simple words, whisperings
by candlelight, the flickering in the wind of a flame
which we have ignited in ourselves:
I reach out my hands to you…
 
and why should we stand
in busy places, the city as an ant colony
while I’d rather seek the silence of a remote place,
imagine a mountain cabin in the middle of a deserted area.
I gather branches under tall trees,
 
you make a campfire… I slide back in time
the room at the Ritz Oslo where I spent nights
alone, did not know what to do with so much space
around me, you make a campfire at this late hour…
 
and through a narrow opening of the curtains
I see nightfall on the blossoms of a mulberry tree
gently swaying in the wind turning
to another direction, the sultry of a bond.
 
 
Waarom niet
 
dromen van eenvoudige dingen, het onbetaalbaar
geluk van simpele woorden, fluisteringen
bij kaarslicht, het flakkeren in de wind van een vlam
die wij in onszelf hebben ontstoken:
ik reik mijn handen naar jou uit…
 
en waarom zouden wij ons moeten bevinden
op drukke plaatsen, de stad als mierenkolonie
terwijl ik liever de stilte zoek van een afgelegen plek,
stel je een berghut voor middenin een verlaten gebied.
Ik sprokkel takken bij elkaar onder hoge bomen,
jij maakt een kampvuur… ik glijd terug in de tijd
de kamer van de Ritz Oslo waar ik nachten doorbracht,
alleen, geen raad wist met zoveel ruimte
om me heen, jij maakt een kampvuur op dit late uur…
 
en door een smalle opening van de gordijnen
zie ik de avond vallen op bloesems van een moerbeiboom
die zachtjes wiegen in de wind gedraaid
naar een andere richting, de zwoelte van de binding.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s