Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “ESENCA …2 (AFORIZMA)” të autores Pranvera Drita GJONI

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “ESENCA …2 (AFORIZMA)” të autores Pranvera Drita GJONI
 
Libri “ESENCA… 2” ashtu si vëllimi i pare i saj “ESENCA…1” është një Bibël e vogël, plotë thënie të urta, që frymëzojnë drejtësi, moral, edukatë, shpresë, guxim, vullnet, krenari, dashuri, dituri, vetëbesim…, përvetësimi i të cilave i ndez njeriut një dritë jeshile që të shohë së thelli brenda vetes dhe brenda të tjerëve, e bën njeriun model në shoqëri.
 
Titulli i librit: ESENCA …2 (AFORIZMA)
Autor: Pranvera Drita GJONI
Kopertina: Ana Gashi
Redaktor & Korrektor: Pranvera Drita Gjoni
ISBN: 978-9928-326-62-1
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 20x15cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autores
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, mars 2021
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Gjoni, Pranvera
Esenca / shkroi e red. Pranvera Gjoni.
– Tiranë : Ada, 2021.
[V.2], 116 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-62-1
1.Letërsia shqipe 2.Aforizma
821.18 -84
 
 

Autore: Pranvera Drita Gjoni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s