Chains of the days (De ketens van de dagen) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Chains of the days
 
It seems so in this way
that you are increasingly stuck with chains
without noticing except
the moment they start rattling
 
you get up
suddenly you feel the force of gravity in your legs.
It seems that every step to the past
and also to the present, the incredible now
where a balanced consciousness
can’t be attached at all,
shows an unbridgeable urge to act as if life
 
has to be reinvented. It goes
laborious and little is helpful.
The newspapers and television are of no service:
the distorted images
meander into the living room. A boa targeting
the innocent and always attacks from behind.
 
I just flip through the time loose-leaf
and see myself in the same reflection:
so much was no different, except that it seemed
that you still had supplies at home
stored up to the highest shelf, an attic full.
 
De ketens van de dagen
 
Het lijkt wel zo
dat je steeds meer met ketens vastzit
zonder dat je het in de gaten hebt behalve
op het moment dat ze gaan rammelen
 
je staat op
ineens voel je de zwaartekracht in je benen
en lijkt elke stap naar het verleden
en ook naar het heden, het ongelooflijke nu
waar allerminst
een evenwichtig bewustzijn aan vast te knopen is,
een onoverbrugbare dadendrang alsof het leven
 
opnieuw uitgevonden moet worden. Het gaat zo
moeizaam en weinig is behulpzaam.
De kranten en de televisie bewijzen geen enkele dienst:
de verwrongen beelden kronkelen
de huiskamer binnen. Een boa die het gemunt heeft
op onschuldigen en altijd van achteren aanvalt.
 
Ik blader nog maar even losbladig verder in de tijd
en zie mezelf in hetzelfde spiegelbeeld:
zoveel was niet anders, behalve dan dat het leek
dat je nog voorraden in huis had liggen
tot aan de hoogste plank, een zoldervol.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s