Identity (Identitet) – Poem by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

 
Poem by Juljana Mehmeti
 
 
Identity
 
The leaves turn green and I wake up in thousands of buds
as I observe this confection of the soul
that is generated
in endless fragrances
Resuming of a new journey
accross the spring garden
that opens a gate
and sends me to collect daisies
you make a garland
to my dreams
and to transform intho the hairdresser of troubled desires
there in the lawn of my passages.
 
I was before
Perhaps at the roots of the earth
at the extreme ends of the age
perhaps in a star collapsing to the lake
to be extinguished, dead and reborn,
empty frames
the eclipse of genesis that raised us
to walk
sitting on the carved platform
castles that murmur inside.
 
I look beyond the reflex in the mirror
I ask for more courage
To conquer the daily displayed image
and shine the emeralds in the eyes,
not memories of silent fantasies
neither bodies turned into ashes
but the flourishing of the graces of nature
to learn the identity of the soul.
 
 
Identitet
 
Gjethet gjelbërohen e zgjohem në mijra sythe
ndërsa vëzhgoj këtë konfeksion të shpirtit
që gjenerohet
në aroma të pafundme
rinisje të re udhëtimi
përmes kopshtit të pranverës
që çel një portë
dhe mua më nis për të mbledhur luledele
ti bëj kurorë
ëndrrave të mia
e të shndërrohem në flokartën e dëshirave të trazuara
atje në lëndinën e pasazheve të mia.
 
Unë isha dhe më parë
në rrenjë të tokës ndoshta
në skajet ekstreme të epokës
ndoshta në nje yll që shembej në liqen
për t’ u shuar, vdekur e rilindur…,
kornizave bosh
eklipsit të gjenezës që na ngriti
për të ecur
e ulur në platformën e gdhendur
kështjellave që mërmërisin në brendesi.
 
Shikoj përtej refleksit në pasqyrë
kërkoj më shumë guxim
të mund përshfaqjen e imazhit të përditshëm
e të shndrij smeraldet në sy,
jo memoriumet e fantazive të heshtura
as trupat e kthyer në hi
por lulëzimin e hireve të natyrës
për të mësuar identitetin shpirt.
 
@ julja
 
 
 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s