Blood River (Bloedrivier) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Blood River
 
The omens stretch along the banks
from the river of blood
flattened blades of grass, loosened shrubbery
false vows that were not kept
uncontrollable behavior of one group
that mercilessly hits the other:
death and destruction.
 
Sometimes you can already see the omens
sown in the first grain of hatred
planted in any place
and it is thought to be innocent,
it will blow over,
like a small boulder can cause an avalanche
and destroys everything in its way.
 
 
Bloedrivier
 
De voortekenen strekken zich uit langs de oevers
van de bloedrivier
platgetreden grashalmen, los gewrikt struikgeval
valse geloften die niet werden nagekomen
onbeheersbaar gedrag van de ene groep
die de andere genadeloos treft:
dood en verderf.
 
Soms zie je de voortekenen al
in de eerste korrel van haat gezaaid
op een willekeurige plek geplant
en men denkt dat het onschuldig is,
het zal wel overwaaien,
zoals een kleine kei een lawine kan veroorzaken
en alles op zijn weg vernietigt.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s