Snezana Stojcevska (Maqedonia e Veriut) / Përktheu nga gjuha italiane në shqip Juljana Mehmeti

 
Snezana Stojcevska (Maqedonia e Veriut)
 
Snezana Stojcevska ka lindur në Shkup në vitin 1980. Ajo u diplomua në Institutin e Pedagogjisë në Fakultetin Filozofik në Shkup. Në vitin 2012, Shtëpia Botuese ILI-ILI botoi librin e saj të parë me poezi “Sheqeri në dysheme”, si pjesë e Rusalkiedition në të cilin ishte gjithashtu botuese. Në vitin 2013, libri i saj i dytë me poezi, “Nën Zero”, fitoi çmimin “BeliMugri” të caktuar nga Shtëpia e Kulturës PI “KochoRacin”. Në vitin 2015, Shtëpia Botuese “Templum” botoi librin e saj të tretë me poezi “Fantazitë Blu”. Me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës së Maqedonisë ajo ka botuar dy libra me poezi “Duhet të jetë e lehtë” (Shtëpia Botuese “Antolog”, 2017) dhe “Mi copro di poesie” (Shtëpia Botuese “MI-AN”, 2019) . Stojcevska është përfshirë në shumë antologji të poezisë së re maqedonase. Në vitin 2016 ajo mori pjesë në Takimin e XV Ndërkombëtar Letrar në Velenje, Slloveni. Poema e saj është përkthyer në gjuhen Sllovene dhe është botuar në “Festivalin Antologji të Poezisë Origjinale dhe të Përkthyer Evropiane të Shekullit 21”. Poema e saj u përfshi në antologjinë “Lyric Dodechameron” nga prof. Vladimir Martinovski, përkthyer dhe botuar edhe në serbisht. Ajo ka marrë pjesë dhe ka performuar në festivale të shumta poetike në Maqedoni dhe jashtë saj. Që nga fillimi i vitit 2018 ajo është emëruar redaktore ekzekutive e revistës letrare, kulturore dhe artistike Modernity dhe bashkëpunëtore letrare në sitin urban nomads.mk. Që nga viti 2019 ajo është anëtare e Shoqatës së Shkrimtarëve të Maqedonisë.
 
 
PA KORE
 
E vogël isha një fëmijë imcake
babai im kish zakon të rrinte ulur pranë meje për tu siguruar që do të haja
dy feta bukë, pa kore.
 
Koha e rrotullon tryezën
dhe unë ulem aty, pranë babait tim
për tu siguruar që do të hajë
dy feta bukë, pa kore.
 
 
NË FUND (2)
 
Në fund, gjithçka që mbetet është guaska,
një guaskë e hapur dhe e zbrazët. Përfundimisht fjalët e harruan atë
dhe ai përsëriste vetëm “shko” dhe “më jep”
duke i zgjatur krahët drejt vdekjes
si një i sapolindur drejt jetës.
 
 
NJË PRITË
 
Mungesa do ju arrijë
kur gjithçka të bjerë në gjumë,
kur më së paku e pret
dora e rëndë e trishtimit
që poshtë të tërheq.
 
 
MBETJE
 
Ne hedhim tutje thonjtë e sapoprerë
sikur një pjesë e jona kurrë të mos kishin qenë.
Dhe kështu, as shpirti nuk kthehet më drejt trupit
pasi e ka braktisur atë.
 
 
MIRAZH
 
Ndonjëherë kam ndjesinë se ai është gjallë,
sikur ngeci në punë
shfaqja nuk kishte filluar në kohë
ato duhet të jenë rikthyer serial në skenë
ai do të shfaqet nga një minutë në tjetrën,
ja ku është, do të paraqitet në derë.
 
 
Betejë e padukshme
 
Djalli nuk heq dorë nga ne,
lufton për shpirtin tonë deri në fund.
Në orët fatale të jetës së tim ati
po zhvillohej një betejë e padukshme.
 
Engjëlli i Bardhë e tërhiqte nga njëri krah
nga tjetri i ziu,
ndërsa ne të tre kërkonim të ndërronim
bluzën e tij të djersitur.
 
 
 
PROÇES: pa diagnozë
 
Ashtu si në një lojë video me shumë nivele, sikur të jesh duke kërkuar thesarin e fshehur në një hartë të fshehtë,
sikur të ndodhesh rastësisht në “Gjyqin” e Kafkës
përsëri ky korridor
akoma kjo derë,
përsëri ky sportel
akoma ky provim,
përsëri kjo shtyrje
në një tjetër repart,
në një tjetër kat
para një tjetër dere,
tek një tjetër mjek
lart nëpër të tjera shkallë,
për një tjetër shtyrje
në një tjetër radhë
për një provim tjetër
i treti, i gjashti, i dhjeti
në një tjetër spital
nëpër koridoret të tjera
duke shpresuar se përgjigjia është menjëherë pas asaj dere,
ku do të të thonë se vendi i duhur nuk është ai,
por nuk do të tregojnë cili është,
dhe nuk do të të tregojnë që vdekja na merr edhe pa diagnozë,
dhe që drita që po kërkon në fund të korridorit të spitalit
është e njëjta dritë që na çon në anën tjetër.
 
Përkthim nga maqedonishtja në italisht: Živko Grozdanoski
Redaktimi i përkthimit: Roska Stojinòva-Weber
Solli në gjuhën shqipe Juljana Mehmeti
 
 
 
***
 
Snezana Stojcevska è nata a Skopje nel 1980. Si è laureata all’Istituto di Pedagogia presso la Facoltà di Filosofia di Skopje. Nel 2012 la casa editrice ILI-ILI ha pubblicato il suo primo libro di poesie “Sugar on the floor”, nell’ambito della Rusalkiedition di cui è stata anche editrice. Nel 2013 il suo secondo libro di poesie, “Below Zero”, ha vinto il premio “BeliMugri” assegnato dalla PI House of culture “KochoRacin”. Nel 2015 la casa editrice “Templum” ha pubblicato il suo terzo libro di poesie “Blue Fantasies”. Con il sostegno finanziario del Ministero della Cultura della Macedonia ha pubblicato due libri di poesie “It Should Be Easy” (casa editrice “Antolog”, 2017) e “Mi copro di poesie” (casa editrice “MI-AN”, 2019 ). Stojcevska è stata inclusa in numerose antologie della giovane poesia macedone. Nel 2016 ha partecipato al XV Incontro letterario internazionale a Velenje, in Slovenia. La sua poesia è stata tradotta in sloveno e pubblicata nel “Festival Anthology of Original and Translated European Poetry of the 21stCentury”. La sua poesia è stata inclusa nell’antologia “Lyric Dodechameron” a cura del prof. Vladimir Martinovski, tradotto e pubblicato anche in serbo. Ha partecipato e si è esibita in numerosi festival di poesia in Macedonia e all’estero. Dall’inizio del 2018 è stata incaricata come redattore esecutivo della rivista letteraria, culturale e artistica Modernity e come associata letteraria presso l’urban site nomads.mk. Dal 2019 è membro dell’Associazione degli scrittori macedoni.
 
 
SENZA CROSTA
 
Da piccola ero una bimba gracile
mio padre usava sedersi accanto a me
per assicurarsi che avrei mangiato
due fette di pane, senza crosta.
 
Il tempo gira il tavolo
e il mi siedo lì, accanto a mio padre
per assicurarmi che mangerà
due fette di pane, senza crosta.
 
 
ALLA FINE (2)
 
Alla fine non resta che il guscio,
una conchiglia aperta e vuota.
Alla fine le parole lo dimenticarono
e lui ripeteva solo “va’”e “dammi”
tendendo le braccia verso la morte
come un neonato verso la vita.
 
 
UN’IMBOSCATA
 
La mancanza ti raggiungerà
quando tutto si assopirà,
quando meno te lo aspetti
la mano pesante della tristezza
ti trascina giù.
 
 
RESIDUI
 
Buttiamo via le unghie appena tagliate
come se non fossero mai state una parte di noi.
E così,nemmeno l’anima si gira più verso il corpo
dopo averlo abbandonato.
 
 
MIRAGGIO
 
A volte ho la sensazione che sia vivo, come se fosse rimasto bloccato al lavoro
lo spettacolo non era iniziato in tempo
devono essere stati di nuovo ritornati in scena
lui apparirà da un momento all’altro,
eccolo, che sta per presentarsi alla porta.
 
 
BATTAGLIA INVISIBILE
 
Il diavolo non rinuncia a noi,
lotta per la nostra anima fino all’ultimo.
Nelle ore fatali della vita di mio padre
si svolgeva una battaglia invisibile.
 
L’angelo Bianco lo tirava per un braccio
e quello nero per l’altro,
mentre noi tre cercavamo
di cambiare il suo maglione sudato.
 
 
PROCESSO: senza diagnosi
 
Come in un videogioco a più livelli
come se stessi cercando il tesoro nascosto con una mappa segreta
come se fossi capitato nel “Processo” di Kafka
ancora questo corridoio
ancora questa porta
ancora questo sportello
ancora quest’esame
ancora questo rinvio
a un altro reparto
su un altro piano
di fronte a un altra porta
da un altro medico
su per altre scale
per un altro rinvio
in un altra fila
per un altro esame
terzo, sesto, decimo
in un altro ospedale
per altri corridoi
sperando che la risposta si trovi esattamente dietro questa porta,
e lì ti diranno che il posto giusto non è quello,
ma non ti diranno qual è,
e non ti diranno che la morte ci porta via anche senza una diagnosi
e che la luce che cerchi in fondo al corridoio dell’ospedale
è la stessa luce che ci porta dall’altra parte.
 
Traduzione dal macedone all’italiano: Živko Grozdanoski
Redazione della traduzione: Roska Stojmenova-Weber
Traduzione in lingua albanese a cura di Juljana Mehmeti
 
 
 

Përktheu nga gjuha italiane në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s