SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO: Antologjia e poetëve të rinj shqiptarë (Antologio de junaj albanaj poetoj – Anthology of young Albanian poets ) / Bardhyl Adem Selimi & Dr. Jorina Kryeziu (Shkreta)

 
Bardhyl Adem Selimi
 
SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO
Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos
Maj 2021
 
Antologjia e poetëve të rinj shqiptarë/
Anthology of young Albanian poets/
Antologio de junaj albanaj poetoj
 
 
Viola Isufaj
Alisa Velaj
Ledia Dushi
Ani Gjika
Azem Qazimi
Belfjore Qose (Zifla)
Ervina Halili
Rudina Çupi
Nurie Emrullai
Kushtrim Thaqi
 
 
Dy fjalë hyrëse
 
Ideja për hartimin e kësaj antologjie në tri gjuhë i lindi doktores së shkencave filologjike, zon jës Jorina Kryeziu. Më parë, duke hartuar një bibliografi të veprave të Ismail Kadaresë, zonja Kryeziu mori vesh edhe për përkthimet në esperanto të tyre. Këtë e pasqyroi edhe në librin vëllimor që botoi me këtë rast. Që atëhere, ajo u bë një simpatizante e esperantos. Prandaj edhe antologjia po del në këto tri gjuhë. Shpresojmë që ajo të pëlqehet nga lexuesit tanë dhe të huaj.
Ju ftojmë ta përhapni atë në faqet dhe portalet tuaja në internet.
 
Bardhyl Adem Selimi
 
 
Antaŭparolo
 
Ĉi tiu trilingva antologio, en la albana, angla kaj esperanto, naskiĝis pro eŭropa projekto Anthologies of young poets (Antologioj de la junaj poetoj)- iniciato entreprenita de Βάκξικον Εκδόσεις (Vakxikon Publications), gvidata de s-ro Nestoras Poulakos; dulingva antologio, kie la selektitaj poetoj estas reprezentataj kun po tri poeziaĵoj en la originala lingvo kaj respektive tradukitaj en la grekan. Instigite de ĉi tiu eldonaĵo, naskiĝis la ideo por komunikiĝi kun s-ro Bardhyl Selimi por ke ni venigu la selektitajn poetojn ankaŭ en esperanton. Post la konstruktivaj konversacioj, kristaliziĝo kaj evidentiĝo de la ideoj, ni trovis konvena ke al tiuj ĉi poetoj oni dediĉu specialan numeron en la Bulteno de la Albana Esperanto- Instituto. Per tiu iniciativo ebliĝas la konatiĝo kaj inkluziviĝo de kelkaj elstaraj albanaj poetoj, samtempuloj de la eŭropaj poetoj. Preter la poetikaj verkaĵoj en la fonta lingvo oni apudmetas ankaŭ la tradukaĵojn en la angla kaj esperanto.
La selektado de la junaj albanaj poetoj estas aparte zorgeme pripensita, por ke ni inkluzivu kaj ampleksigu ankaŭ tiujn poetojn, verkantaj trans la administraj landlimoj de la Respubliko de Albanio, respektive en Kosovo, Norda Makedonio kaj Diasporo. Tra la prezentado de ties poetikaj verkoj, oni celas venigi antaŭ la atendanta sistemo la plej valorajn kaj produktivajn spertojn de la nuntempa albana poezio, rimarkante interalie ke oni skribas ne nur en la standarda lingvo, sed ankaŭ en la Gega dialekto – do estas respektita kaj aprecita la aŭtora elektemo de ĉiu ajn. Karakterizo de la lirikaj subjektoj estas la fakto ke ili kultivas la poezion ĉefe kiel persona pasio, kiel amatoroj kaj ne kiel profesiuloj en tiu kampo; ni memoru ĉikaze ke kelkaj el ili, kvankam mem estas poetoj, prozistoj, estetikistoj ks., devenas el la akademia mondo, estas esploristoj, tradukistoj, kritikistoj ka. Krom la poeziaj volumoj eldonitaj aŭ ampleksitaj en la antologioj, ni rimarkis ke ĉi tiuj poetoj plejmulte publikigis siajn verkojn en la naciaj kaj internaciaj beletraj revuoj, tiel iliaj poezioj povis cirkuladi en kelkaj lingvoj: angle, germane, france, itale, rumane, portugale, turke, svede, pole, makedone, greke, serbe, ĉine ka. Granda parto el ili finstudis pri Lingvistiko kaj Beletro, ekz.: la asociita profesorino doktorino Viola Isufaj, doktorino Alisa Velaj, doktorino Belfjore Qose), Rudina Ҫupi, Nurie Emrullai; pri Ĵurnalistiko: Azem Qazimi; Angla Beletro kaj Poezio: Ani Gjika; ekonomiko: Kushtrim Thaqi; ĝis ili, kiuj komencis verki pozion ekde infanaĝo – kiel kazo de la poetino Ervina Halili, diplomita pri la beletra teorio kaj psikanalizo, kiu, jam 11 jaraĝa, donis verkaĵon, unuafoje, sub la titolo Turma 97, inspirita pro skribmaŝino-reliktaĵo- kaj amasaj studentaj protestoj de la Universitato de Prishtina, refraktante la momentojn de ĉiutagaĵo kaj hipotetikajn imaĝojn en la poetika arto.
Ĉi tiu poetika spegulo- prezentata antaŭ la leganto- neniel estas lasita nur en la manoj de la kompilinto, personaj gustoj, hazardo aŭ bonvoleco al ĉiu potenca poetika voĉo, sed estas ja respektitaj ankaŭ la gustoj, ties antaŭplaĉoj por la kolegoj – verkantoj, estimataj pro kreativeco, stilo, alportataj novecoj en la albana nuntempa poezio, eĉ estante, ĉiu el ili. parto de la poeziaj festivaloj aŭ nomumita aŭ akirinto de la naciaj kaj internaciaj beletraj premioj, kiel en la ekzemplo de la poetino Ami Gjika (premioj de National Endowment for the Arts, English PEN, Freamingham State University’s Miriam Levine Reader Award) kaj de poetino Alisa Velaj (en la vetlisto por Erbacce- Press Poetry Award, 2014), aŭ de Viola Isufaj. Ervina Halili, Belfjore Qose (Zifla), ka.
Apartan atenton oni dediĉis al la selektitaj nomoj kaj mi devas konfesi ke tia tasko estis samtempe privilegio kaj respondeco. En nia lando neniam mankas la eldonaĵoj de la poetikaj volumoj, sed ne ĉiu povas reprezentiĝi internaciskale kun la verkita poezio. De poetoj pretendantaj fariĝi parto de la antologio, oni juĝis konvena ke la artisma intuicio kaj novecoj, venantaj tra la arto de la parolo, rezultiĝu suksesaj, por ke la streboj direktitaj al tiu ĉi laborkampo estu dignaj kaj veku emocion ankaŭ en la atendanta sistemo. Ni povas ja diri ke ĉiujare la alportaĵoj estas kaj plurestas multvariaj, sed por sin prezenti ankaŭ trans la originan landon, oni devas agnoski ke, krom la aŭtentaj poetikaj valoroj, oni devas prikonsideri ankaŭ la agadon de ĉiu ajn, rilate al la menaĝado en la poetika ĵanro. La ekirpunktoj de ĉiu selektaĵo estas ne hazardaj, sed esploradoj pri la artismaj valoroj, kiuj vekas emocion kaj ofte malmuntas la “kadrojn” de la poezio, sin prezentante en la novaj aspektoj, ne nur je plano de esprimado, sed ankaŭ je noveco de la formo, farante ke la poezio estu por ili “esprimaĵo de io suba, troviĝanta sub la silentaj sonoj de la susuradoj” (Kushtrim Thaqi).
La persona deziro, rilate ĉi tiun eldonaĵon, estas ke la leganto flankenlasu la laboron de la kompilinto- kio, la veron dirante, estis ju pli agrabla, des pli malfacila- kaj ĝuu la antologion de la junaj albanaj poetoj, kiel aŭtenta artisma kaj kultura komunikiĝo de niaj poetoj, kiuj elmontras valoraĵojn kaj kreativajn kapablecojn, kultivas diversajn stilojn, sin distingas pro aŭtenta poetika estado, ambiguaj esprimaĵoj, sugestaĵoj kaj asociaĵoj de la penso-imagoj, metaforaj abstrakciaĵoj, ĝis al la ezoteraj formoj kaj tiuj elipsaj.
 
by Dr. Jorina Kryeziu (Shkreta)
 
 
 
 
 
Dr. JORINA KRYEZIU (SHKRETA)
(Anthologist of this trilingual anthology)
 
Jorina Kryeziu (Shkreta) naskiĝis en la jaro 1985 en Tirana. Ŝi finstudis en la Fakultato de Historio kaj Filologio, ĉe la Universitato de Tirana, surkampe de “Lingvistiko kaj Beletro” (2004-2008). Jorina diplomiĝis je escelentaj rezultatoj, akirinte la atestilon “Escelenta studento”.
Ŝi daŭrigis la la postuniversitatajn studojn (Scienca Mastro) surkampe de la “Beletraj esploroj” (2009-2011), ĉe la Universitato de Tirana. En la jaro 2015 s-ino Kryeziu finstudis sian PHD same ĉe la Universitato de Tirana. En la jaroj 2014 kaj 2016 ŝi publikigis sciencan esploraĵon titolita “Kadare: Bibliografio”, en du volumoj (Eldonejo “Pegi”, Tirana) – la duan volumon kiel kunaŭtorino kun la Asociita Profesoro Lili Sula. Dum la tempoperiodo 2008-2010 Jorina deĵoris kiel redaktoro kaj ĉefredaktoro en du plej grandaj eldonejoj en Albanio- Albas kaj Pegi. Ŝi redaktis tre multe lernolibrojn kaj fikciajn librojn.
Sekvis kelkaj specialistiĝoj kaj partoprenado en la multaj naciaj kaj internaciaj konferencoj, same la publikado de pluraj sciencaj artikoloj en la periodikaj beletraj ĵurnaloj kaj revuoj. Ekde 2017 ĝis nuntempe, ŝi deĵoras kiel partotempa preleganto ĉe la Departemento de la Beletro en la Universitato de Tirana kaj, ekde 2010 ĝis nuntempe, kiel redaktoro ĉe la Centro de la Oficialaj Publikaĵoj (QBZ) en la Ministerio de la Justico.
 
 
***
 
Jorina Kryeziu (Shkreta) was born in 1985, in Tirana, Albania. She has finished her studies at the Faculty of History and Philology, University of Tirana, in the field of “Linguistics and Literature” (2004–2008). She is graduated with excellent results and has received “Excellent student” diploma. After, she finished her postgraduate studies (Master of Science), in the field of “Literary Studies” (2009–2011), at University of Tirana. In 2015 she finished her PHD at the University of Tirana. In 2014 and in 2016 she has published a scientific research titled “Kadare: Bibliography”, in two volumes (“Pegi publishing”, Tirana) – the second volume in coauthor with prof.asoc. Lili Sula. During 2008–2010 she has worked as an editor and editor-in-chief in two biggest publishing houses in Albania – Albas, and Pegi. She has edited a lot of textbooks and fiction books.
She has done several specializations, has participated in several national and international conferences, and has published several scientific articles in periodical literary journals and magazines. Since 2017 to present she is working as a part-time lecturer at the Department of Literature at University of Tirana; and since 2010 to present as an editor at the Center of Official Publications (QBZ), at Ministry of Justice.
 
 
***
 
Jorina Kryeziu (Shkreta) naskiĝis en la jaro 1985 en Tirana. Ŝi finstudis en la Fakultato de Historio kaj Filologio, ĉe la Universitato de Tirana, surkampe de “Lingvistiko kaj Beletro” (2004-2008). Jorina diplomiĝis je escelentaj rezultatoj, akirinte la atestilon “Escelenta studento”.
Ŝi daŭrigis la la postuniversitatajn studojn (Scienca Mastro) surkampe de la “Beletraj esploroj” (2009-2011), ĉe la Universitato de Tirana. En la jaro 2015 s-ino Kryeziu finstudis sian PHD same ĉe la Universitato de Tirana. En la jaroj 2014 kaj 2016 ŝi publikigis sciencan esploraĵon titolita “Kadare: Bibliografio”, en du volumoj (Eldonejo “Pegi”, Tirana) – la duan volumon kiel kunaŭtorino kun la Asociita Profesoro Lili Sula. Dum la tempoperiodo 2008-2010 Jorina deĵoris kiel redaktoro kaj ĉefredaktoro en du plej grandaj eldonejoj en Albanio- Albas kaj Pegi. Ŝi redaktis tre multe lernolibrojn kaj fikciajn librojn.
Sekvis kelkaj specialistiĝoj kaj partoprenado en la multaj naciaj kaj internaciaj konferencoj, same la publikado de pluraj sciencaj artikoloj en la periodikaj beletraj ĵurnaloj kaj revuoj. Ekde 2017 ĝis nuntempe, ŝi deĵoras kiel partotempa preleganto ĉe la Departemento de la Beletro en la Universitato de Tirana kaj, ekde 2010 ĝis nuntempe, kiel redaktoro ĉe la Centro de la Oficialaj Publikaĵoj (QBZ) en la Ministerio de la Justico.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s