Ervina Halili – SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO ( Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos)

 
Ervina Halili
 
SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO
Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos
Maj 2021
 
Antologjia e poetëve të rinj shqiptarë/
Anthology of young Albanian poets/
Antologio de junaj albanaj poetoj/
 
 
Ervina Halili (1986) has published her first work Crowd 97 at the age of 11 during the mass student protests of the University of Pristina in 1997. She continued with the psychoanalytical research in Collective Automatism and the Crowd behavior in relation to the individual, whereas the Sleep of Octopus, her recent book published in Vienna in the German language has been reviewed as a neo-surrealistic book. She was awarded the annual national award in 2015 in Kosovo with the book Amulet and she was a guest writer of several Arts and Literature houses and museums including Museums Quarter Vienna, Galeries of Landis&Gyr Switzerland, and Museum of Literature – Sarajevo, etc. She has privately collected and founded the archive of Rilindja, one of the main publishing and printing houses in Yugoslavia.
 
***
 
Ervina Halili (1986) publikigis sian unuan verkon “Crown 97” je la aĝo 11 dum la studentaj amasaj protestoj en la Universitato de Prishtina en la jaro 1997. Ŝi daŭrigis kun psikoanalitikaj esploradoj en la “Collective Ausomatism and the Crowd Behaviour” (Kolektiva Aŭtomatismo kaj la sinteno de la homamaso) rilate la individuon, dum sian libron “Sleep of Octopus” (La dormo de Oktopus) ŝi publikigis en Vieno en la germana lingvo. La libro envorte estis konsiderita kiel nov-surrealista verko. Ervina estas estimita per la Nacia Jara Premio 2015 en Kosovo por la libro “Amulet” kaj estis verkista gasto de kelkaj artaj kaj beletraj domoj kaj muzeoj, inkluzive de Museums Quarter Vienna, Galeries of Landis&Gyr de Svisio kaj Museum de la Beletro- Sarajevo, ka. Ŝi private kolektis kaj fondis la arkivon de “Rilindja”, unu el la ĉefaj publikaĵoj kaj eldonejoj en la eksa Jugoslavio
 
 
Ajo
 
ajo vallëzon n’gishta
fustan
mbështjell pikëllimin
duart lart
e lypin diellin
jo atë që t’nxeh ty
nji tjetër
t’vogël, t’vogël
që fle n’xhepa fëmijësh
 
ajo vallëzon ndër ujë
rrëshqitshëm
sytë hapun
lypin peshqit
jo ata që ti mban n’akuarium përmallshëm
disa të tjerë
që xiglojnë trunin
n’kafka t’thata dashunie
 
ajo vallëzon në ajër
zemër mbrapshtuem
lypë frymën
jo atë që t’fle në gjoks
do nji tjetër
që lëshojnë yjet
kur ndrron stina
 
She…
 
she dances on tiptoes
her gown
veils her sorrow
her arms reach high
groping for the sun
not the one that beats down on you
another
ever so tiny
that slumbers in children’s pockets
 
she twirls through waters
slitheringly
eyes open wide
in search of fish
not the ones you keep in your precious aquarium
others still
that tickle the brain
in love-starved skulls
 
she prances on air
her heavy heart
gasping for breath
not the sort that reposes in your chest
her heart thirsts for another—
what stars release
when a season changes
 
 
Ŝi
 
Ŝi dancas surfingre
La robo
Envolvas la ĉagrenon
La manoj supren
Petas la sunon
Ne tion vin varmiganta
Sed alian
Etan, etan
Dormanta en la infanaj poŝoj
 
 
Ŝi dancas subakve
Gliteble
La okuloj malfermitaj
Petas la fiŝojn
Ne tiujn kiujn vi havas en la akvario sopirece
Sed kelkajn aliajn
Kiuj vian cerbon ekscitas
En la sekaj amoraj kranioj
 
Ŝi dancas en la aero
La rompita koro
Petas la animon
Ne tion dormanta en la brusto
Sed alian
Lanĉita de la steloj
Kiam ŝanĝiĝas la sezono
_____
* Tradukita de Bardhyl Selimi
 
 
Fetus
 
lëshom
mendje
vijat e tua thepisun shpojnë
diell pembe m’pret n’ag
bebet buzëqeshin sheqershëm
më zgjidh
litarët e tu kutërbojnë
lulkanabisi
flokët e zotit
rrjedhin
rrjedhin
mendje lermë
në mitrën e nanës unë kruspullitun
fle
lermë
kristalet bien mbi flokun e saj të zi
ajo mendon çfarë emni ka me m’vu
kur unë të vij te ti
pa
shm
ang
shëm
 
Fetus
 
mind
let me go
your jagged lines prick
at dawn a sun festooned with fruit awaits
babes smile saccharinely
untangle me
from your fetid ropes
flower of cannabis
locks of god
cascade
cascade
mind, leave me as I am
crouched in my mother’s womb
asleep
leave me be
crystals shower over her black tresses
as she ponders over what name to give me
when I come to you
in
ev
it
ab
ly
 
 
Feto
 
Lasu min
Menso
Viaj trajtoj krute spikas
Tagiĝa suno atendas min ĉe la aŭroro
La beboj ridetas sukerece
Malkatenigu min
Viaj ŝnuroj fetoras
Je kanabisa floro
La diaj haroj
Fluas
fluas
lasu min, menso
en la patrina utero kaŭrante
mi dormas
lasu min
la kristaloj falas sur ties nigran haron
ŝi pensas pri la nomo mia
kiam mi alvenos ĉe vi
ne
evi
te
ble
_____
* Tradukita de Bardhyl Selimi
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s