Dr. Zejnepe Alili – Rexhepi (Republic of North Macedonia)

 
Dr. Zejnepe Alili – Rexhepi (Republic of North Macedonia)
 
Dr. Zejnepe Alili – Rexhepi born on 16th janary 1973 in Tetovo, where she finished her primary school and gymnasium high school. In 1997 she finishes her studies on the branch of the Albanian language and literature in Philological faculty at “ST.Ciril & Methody” University in Skopje. In 2008 she assesses successfuly the theme of the magistrate: “The woman’s figure on the Sterjo Spasse’s novel”, at the Philolgical Faculty – Departament of Philological Faculty in University of Pristina, and gets the title – Magistrate of Philolgical Science. On Decembre of 2009, she enroles the doctorate in the University “ St.Cirili & Methody”, in Skopje, on the theme: “The woman’s characteristics on the characters of Migjeni & G. Flober’s work” and successfuly well defends the Doctorate Disertacion on 14th June 2010.
 
She published poetical and scientics-literature works:
Peng loti (poetry), ”Konica”, Tetovo, 1998;
Ëndërr shtegtuese (poetry), “Flaka”, Skopje, 2000;
Ujëvara e syrit (poezi), “Ars”, Tetovo, 2007;
Ëndërr shtegtuese (poetry,II edition), Tringa-desing, Tetovo, 2007;
The woman’s Figure at Sterjo Spasse’s work (literature study), “Ars”, Tetovo, 2009;
Under Eros’ power (poeetry), “Ars”, Tetovo, 2011;
The woman at Migjeni and Flober ( liter stu.),”Ars”, Tetovo, 2011;
Poetics of the narrative literature (stud.and analyse), ArbëriaDesing, Tetovo, 2014.
 
 
More than nonchalance
 
Scattered hair after the rain…, half drunk
As a dreamer you come.
 
Under the forelock your sharp eyesight appears
As an emerald conjure,
Beyond observes the hard life
That carries as relic, rooms with solitude of centuries.
 
Silence speaks for the weather turbulence
Like the apostles in pictures confined.
 
Everytime the wind ruins your dream,
You snuggle in my soul
That accepts you very friendly!
 
Again you remain a foolhardy hermit,
Mum as mystery
Nonchalant in my sadness.
 
You run away where there is no fiery sight,
In slush of pain the silence turned you.
 
 
Më shumë se shpërfillje
 
Flokëshprishur pas shiut…, gjysmëdehur
e ëndërronjës më vjen.
 
Nën balluke të del shikimi i mprehtë
si smerald ndjellës,
përtej vrojton jetën e lodhur
që bart si relikt dhoma me vetmi shekujsh.
 
Heshtja flet për trazimin e motit
si apostujt në pikturë ngujuar.
 
Sa herë që era ta shpërprish ëndrrën,
strukesh në shpirtin tim
që të bën vend miqësisht!
 
Sërish mbetesh eremit i dalldisur,
gojëkyçur si mister,
shpërfillës në trishtimin tim.
 
Ike larg ku s’të zë shikimi i zjarrtë,
në eshkë dhimbjesh të shndërroi heshtja.
 
 
 
Woman’s intuition
 
Suddenly you came as a star fallen from the sky,
The time when the season was rasp
In reel of dreams you glimmered.
 
Heaven and hell as in the journey of Dante
You recalled the memories, but not the longing,
In the soul meanders forworn eidolon
In parting, like the sudden arrival.
 
Nor does the world fall in oblivion without you
With pain that does not stop just now,
Again autumn, again storm!.
 
How much I would like this autumn was in parting,
There is lamentation and expectancy everywhere,
In fighting arena the dream hangs up…
Among her: a Man or a God?!
 
 
Intuitë gruaje
 
Papritur erdhe si yll i rënë nga qielli,
atë kohë kur e rëndë qe stina
në shtjellë ëndrrash vezullove.
 
Parajsë e ferr si në rrugëtimin e Dantes
përshkove kujtimet, por jo dhe mallin,
në shpirt endet imazh i lodhur
në ikje, ashtu si ardhja e papritur.
 
As bota nuk bie në harresë pa ty
me dhembjen që s’pran këtë çast,
sërish vjeshtë, sërish stuh!.
 
Sa do të doja kjo vjeshtë të ishte në ikje,
tekdo ka hedhur brerimë malli e pritjeje,
në arenë dyluftimi lëvaret ëndrra…
Midis saj: një Njeri a Perëndi?!
 
 
 
Silent symphony of sorrows
 
In the lifeless colors of late season
The last breath of love is felt,
In the bronze face like portrait of deity
Flares up the amber sight,
yowling of aches are heard while sailing
in the inexhaustible waters of life…
 
In the threshold of eternity, as a symbol of pain
Wrapped in me as a song of grief.
 
Wind of longing brings the end of silence!
 
You go on… like a knight of legends, in flying
Like over the clouds unleashed with the wings of hope
For the moment of star birth like light of hearts
With divine whiteness over the cruise of fate,
The day you came with the charm of Gods
How many sorrowful nights have gone.
 
With threads of time we patch the mangled fate,
I don’t know anymore, should I laugh or should I cry!
 
End of pain brings the Wind of longing!
 
 
Simfoni e heshtur dhembjesh
 
Në ngjyrat e pajetë të stinës së vonuar
ndihet fryma e fundit e dashurisë,
në fytyrën e bronztë si portret hyjnie
zjarrmon shikimi i qelibartë, klithje
dhembjesh lexohen tok me lundrimin
në ujërat e pashtershëm të jetës…
 
Në pragun e amshimit, si emblemë dhembja
mbështjellë në mua si këngë pikëllimi.
 
Erë malli bie fundi i heshtjes!
 
Nisesh… si kalorës legjendash, në fluturim
si mbi re lëshuar me flatrat e shpresës
për çastin e lindjes së yllit si dritë zemrash
me bardhësi hyjnore mbi lundrën e fatit,
ditën që erdhe me hir perëndish
sa net të pikëlluara kanë ikur.
 
Me penjtë e kohës arnojmë fatin e copëtuar,
nuk e di më, në duhet të qesh a duhet të qaj!
 
Bie erë malli fundi i dhembjes!
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s