Sofia Doko Arapaj (Albania)

 
Sofia Doko Arapaj (Albania)
 
Sofia Doko Arapaj was born on a village named “the second Mekat” Vlorë on December 6, 1969. She completed her elementary school in her hometown, later, she attended high school in the city of Himara. Her passion for literature was evident since childhood with her first creations published in the newspaper “Zeri i Vlorës” and at various radio shows for youth. In 1991 she started her studies at University “Eqerem Cabej” majoring in Literature. Later with her family, she immigrated to Greece where she continued to collaborate with local writers leading to the publication of her first book in the Greek language “Ifestio”. The critical acclaim received for her first publication as well as the publicity in magazines and readings on cultural radio programs encouraged the author to fully peruse her passion for literature. The most critical component of her literature is a lyrical vain which links the ancient and contemporary traditions, with cohesion and worldliness that differentiates her as an authentic artist of the present and future.
 
Published books :
 
1. “Brishtësi” , publisher “Emal” – 2010
2. “Vrullimi i flakës”, publisher “LNSHA” – 2014
3. “Nëntë detet e Orfeut”, publisher “Lena Grafik”- Pristina 2016
4. “Shegët pëlacasin nga vetmia”, publisher “Klubi i Poezisë” – Tirana
5. “Terminal”, publisher “Klubi i Poezisë” – Tirana 2020
6. “Terminal”, second edition publisher “Prokult Press” – Pristina 2021
 
 
***
 
Sofia Doko Arapaj ka lindur në fshatin Mekat i dytë, Vlorë më 6 Dhjetor 1969. Shkollën bazë e mbaroi në vendlindje, ndërsa arsimin e mesëm e kreu në Himarë. Pasioni për poezinë ishte i hershëm dhe nisi fillimet me botimet e para tek “Zëri i Vlorës” , si dhe emisionet për rininë. Në vitin 1991 ju dha mundësia të ndiqte studimet e larta në Universitetin “Eqerem Çabej” dega gjuhë Letërsi, Gjirokastër. Më pas do emigronte me familjen në Greqi, ku do bashkëpunonte me autorë vendas dhe do publikonte dhe librin e saj të parë “Ifestio” në gjuhën greke. Mirëprtija e botimit të parë, publikimet në revista të ndryshme si dhe leximet në emisionet e radiove kulturore, krijoi tek autorja besimin dhe zgjoi dëshirën për t’ ju përkushtuar maksimalisht fushës së letrave. Ajo që duhet theksuar është se në mbarë artin e krijuar, përshkrohet një frymë e thellë lirike, ndërthurur kjo midis antikes dhe traditave më bashkohore, si kohezion por dhe botëkuptim, që e veçon dhe e identifikon si zë autentik dhe gjurmë poetike e së nesërmes.
 
Vepra të botuara:
 
1. Brishtësi, botues “Emal” – 2010
2. Vrullimi i flakës, botues “LNSHA” – 2014
3. Nëntë detet e Orfeut , botues “Lena Grafik”- Prishtinë 2016
4. Shegët pëlacasin nga vetmia, botues “Klubi i Poezisë” – Tiranë
5. Terminal, botues “Klubi i Poezisë” – Tiranë 2020
6. Terminal, ribotim me plotësime, botues “Prokult Press” – Prishtinë 2021
 
 
Earthquake on Minoa’s kingdom
 
I passed the threshold of horns
Minoa, sweetly waits for me
there are no servants around
I don’t ask what’s happening
look how I grabbed your glass,
how I went in to your cellar
look how I drank the wine of your heart
I healed the places that were hurting
Oh…
I heard your deep cry,
your moan pierced the sky,
because there was no hope in life
from your wife, Pacifai
both of us, hugged and cried
our nails were plunged into flesh
like that, mistreated, and hurt
until the palace became a ruin ….!
 
 
Tërmet në mbretërinë e Minoas
 
Kalova pragun e brirëve
Minoa, aq ëmbel më pret
shërbëtoret fare s’ po duken
as mora mundimin ç’ po ngjet…
Shih si t’ a rrëmbeva kupën,
si hyra në qilarin tënd
shih si të piva lëngun e zemrës
të shërova aty, ku të dhemb…
Eh…
m’ u bë, sikur klithe thellë,
e shpove qiellin me ankesë,
pse gruaja jote Pacifai
s’ të dha në jetë asnjë shpresë.
Qamë të dy, përqafuar,
sa thonjtë n’ a u ngulën në mish
ashtu përndjekur, lënduar
gjersa pallati u prish…!
 
 
 
Orpheus gaze
 
I cannot
die Orpheus
because
I have in my chest
the arrow
of you gaze…
After the ceturies
no one waits
for your beheaded
head
at the sea shore…
You must come
you must
Orpheus
I have to hear
your last song…
……………….
Even
if you don’t sing for me Orpheus
I will still love you
because I know, I know Orpheus
you cannot give away your soul
without me there.
 
 
Vështrimi i Orfeut
 
Nuk
do vdes,
dot Orfe,
sepse
kam në gji
shigjetën
e vështrimit tënd…
Pas shekujsh
S’ ka kush e pret,
kokën tënde
të prerë
te bregu i detit…
Duhet
të vish, patjeter
Orfe,
të dëgjoj
këngën tënde
te fundit…
Edhe,
po s’ më këndove Orfe
prapë do të të dua,
sepse e di, e di Orfe
s’ të del, shpirti pa mua!
 
 
 
Black and white
 
Sometimes your black eyes
open the upper window
and ask almost surprised
what is on your mind
they don’t want to look ahead
but up, like they were staring,
at a milky way in pain…
 
 
Bardhë e zi
 
Ndonjëherë sytë e tu,
çelin dritaren e lartme,
dhe pyesin ç’ thotë mendja…
Gjysëm të habitura,
nuk duan të shohin më përballë,
po lart, thua se po ndjekin,
një rruge qumështi, të dhimbshme…
 
 
 

Translated into English by Merita Paparisto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s