Evening chant (Avondgezang) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Evening chant
 
The giant who with his long wild arms
sways back and forth, like the young green tree
that keeps swaying in the wind in the street,
a bird in the darkening sky that low
skims over the rooftops before it finds
a resting place in a bush for the night,
the dog with lights on the collar
that is walked by his boss,
the talking couple behind lit glass across the lawn
that cleans up things in the kitchen and living room
 
everything tells me that you will stay and that you don’t
leave because everything indicates that you are staying.
 
 
Avondgezang
 
De reus die met zijn lange wilde armen
heen en weer zwaait, zoals de jonge groene boom
die steeds wiegt in de wind in de straat,
een vogel in de donkerende lucht die laag
over de daken scheert voordat hij een plek
vindt ergens in een struik voor de nacht,
het hondje met lampjes aan de halsband
dat nog wordt uitgelaten door zijn baas,
het pratende stel achter verlicht glas bij het grasveld
dat spullen opruimt in de keuken en woonkamer
 
alles zegt mij dat jij nog blijft en dat jij
niet weggaat omdat alles erop wijst dat je blijft.
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s