Küləklə birlikdə (TOGETHER WITH THE WIND) – Agron Shele (Albania – Belgium) / Translated into Azerbaijani by Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

 
Agron Shele (Albania – Belgium)
 
 
TOGETHER WITH THE WIND
 
… why are you hiding from the sky’ s blue
the god will descend again
will follow that light in the last floor
and will get drunk from his muse,
lira will fill in musical chords
all sub floors and
the soul knows, as a soul dodging while flying
you will turn the world crazy as always.
 
The a scream will become a windy echo
and will follow into ether
the shadows of an insect drawn into a nymph
that turns around seven seas,
and when the white wave would relax in the shore
were gods are stepping
a red beauty will rise atop the wings
and will shine the whole life.
 
Not a pen, nor ink, not a pencil cannot describe
the one turned on and extinguished
as you destined fates and turned off wars
just like a Hellenist,
and the wings are open through the gates of sun
were you always opened a door
fort he one that came just like the last God
and was lost together with wind.
 
Translated into English by Merita Paparisto
 
 
 
Küləklə birlikdə
 
göyün mavisindən qacırsan…niyə?
Allahın iznilə yenə…
hündürlükdən gələn işığı izləyəcək,
… dadacaqsan şərab kimi ,
həzin rübabi səsinin son akkordu tək,
ruhun bilir, əsdikcə yenə…
dunyanı dəli edib…yox olacaqsan.
 
Hayqırtın cevriləcək küləkli əks-sədaya,
pərilər tək böcək kölgələri…
uçuşaraq qərq olacaq , yeddi dəniz boyu sulara…
müqəddəslərin addımı tək…
ag dalğalar sahilləri rahatlayacaq,
dalğaların qanadında, qırmızı gözəllik qalxıb səmaya,
həyata işıq saçacaq…
 
Nə qələmlə,nə mürəkkəblə,
alışıb, sönməyini…təsvir etmək mümkün deyil,
Gözə görünməz tək …gəlib qeyb olmanı,
talehin yazısı kimi, söndürdü odları…
yunan sərkərdəsi tək,
… qanadlar da kecib günəşın acıq qapsindan ,
Tanrı tək … küləklərdə qərq oldu…
 
 
 
 
Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s