The invisible house (Het onzichtbare huis) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
The invisible house
 
It was already drawn in lines
in mind
a path to a door
and the front consisted of large windows
behind it countless rooms
who wouldn’t want to live there with a garden
overlooking other gardens and in the distance
the sound of birds, children’s voices, people talking
that resounded like strange chants in the open air
 
and somewhere you were there
and me too
 
we had to take huge steps to find each other
first through a thick fog
a jungle of past we only suspected,
long wavy conversations would not bring us
closer together so we skipped that all.
 
The invisible house is a house that will never be demolished
nor anyone else will ever live there –
I designed it for you on a subconscious afternoon
because I thought
that’s the place we dwell and no one will get to know us.
 
 
Het onzichtbare huis
 
Het stond al in lijnen uitgetekend
in gedachten
een pad naar een deur
en de voorkant bestond uit grote ramen
daarachter ontelbare kamers
wie zou daar niet willen wonen met een tuin
die uitziet op andere tuinen en in de verte
het geluid van vogels, kinderstemmen, pratende mensen
die als vreemde gezangen in de buitenlucht weerklonken
 
en ergens was jij daar
en ook ik
 
we moesten enorme stappen nemen om elkaar te vinden
eerst door een dichte mist
een oerwoud van verleden dat we slechts vermoedden,
lange golvende gesprekken zouden ons
niet dichter bij elkaar brengen dus sloegen we dat over.
 
Het onzichtbare huis is een huis dat nooit afgebroken wordt
nooit iemand anders zal er wonen –
ik heb het voor jou ontworpen op een onbewuste namiddag
omdat ik dacht
daar wonen wij, en niemand zal ons kennen.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s