Həyatın Gözəlliyi (The Beauty of Life) – Poem by Tony Delgadillo / Translated into Azerbaijani by İsmayilova Mesme Aliyulla qızı

 
Poem by Tony Delgadillo
 
 
The Beauty of Life
 
The beauty of life is in its essence.
In the dance of the heart that loves his days.
In the smile of a child who trust his ways.
In the glory itself of being presence.
 
The beauty of the life is in a rise.
In a sunrise and even where is shady
In the pretty eyelashes of a lady
In a verse that from live you can compose.
 
The beauty of life is in what’s simple
In the satisfaction of being polite.
In the joy that feels flying a good kite.
In a bright star that hugs you with its twinkle.
 
The beauty of life is a great treasure
It’s the aesthetic of love in all its glory
It’s magical touch in every story
It’s a poem you write with all your pleasure.
 
 
Həyatın Gözəlliyi
 
Həyatın gözəlliyi mənasındadır .
Günlərini sevən bir ürəyin rəqsində.
Bir uşağın inanılmaz gülüşündə.
Varlığın şöhrətində.
 
Həyatın gözəlliyi getdikcə artır.
İstər gün doğanda… istər batanda.
Xanımın gözəl kirpiklərində…
Bədahətən doğan şeirlərdə.
 
Həyatın gözəlliyi sadəlikdədir.
Nəzakətdən zövq almaqdadır…
Çərpələng tək uçuşan, səni qucaqlayan…
Parlaq ulduzların sevincindədir.
 
Həyatın gözəlliyi böyük bir sərvətdir
Sevginin şanında ,bir gözəllikdir.
Toxunduğu sirli bir hekayədir,
Həzzinlə yazdığın bir şeirdir !!!
 
 
 
Translated into Azerbaijani by İsmayilova Mesme Aliyulla qızı
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s