Nature every day (Natuur van elke dag) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Nature every day
 
I wasn’t in touch for a long time
even less did I show myself
it was the absence of the presence
that drove other feelings forward
by the need for silence
repentance that you only find in your own home
while everything else goes beyond
 
everything is always running and turning
like a weathercock on a church tower
an energy mill on the beach
walkers with their backs to the wind
spinning time as if an invisible hand
keeps moving those pointers further on.
 
Now I look at the clouds hanging quietly
above the roofs of my town,
ravaged from their far travels,
almost impenetrable reflecting streaks of light
from the earth to the bottom of the cloud cover,
the indirect ways bringing light to places
that would otherwise remain inaccessible.
 
 
Natuur van elke dag
 
Ik heb lang niets van me laten horen
nog minder liet ik mezelf zien
het was de afwezigheid van de aanwezigheid
die andere gevoelens naar voren dreven
door de behoefte aan stilte
inkeer die je alleen maar in je eigen huis vindt
terwijl alles daarbuiten verder gaat
 
alles draait altijd maar door
als een weerhaan op een kerktoren
een energiemolen op het strand
wandelaars met hun rug tegen de wind
het ronddraaien van de tijd alsof een onzichtbare
hand steeds die wijzers maar verder schuift.
 
Nu kijk ik naar de wolken die rustig hangen
boven de daken van mijn stad.
Ze zijn uitgeraasd van hun verre reizen,
bijna ondoordringbaar en weerkaatsen lichtstroken
van de aarde naar de onderkant van het wolkendek,
de indirecte wegen die licht brengen op plekken
die anders ontoegankelijk bleven.
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s