Ligor Shyti (Albania)

  Ligor Shyti (Albania)   Ligor Shyti ka lindur në Përmet me 29/12/1957. Pas përfundimit të shkollës së mesme dhe sherbimit ushtarak, iu përkushtua jetës ushtarake, prej së cilës u shkëput prej një aksidenti të rëndë automobilistik, që e bëri … Continue reading