IN A DREAM (IN EEN DROOM) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
IN A DREAM
 
I’ve met you before. In multiple dreams
for they are fragments of feelings, places,
unexpected and sporadic moments
that fit like a puzzle, not right away, it’s many thoughts,
eructations, rotations together that can fit
when you meet someone for the first time and know right away.
 
Not that everything could immediately be put in a box with a bow
around it, it would be too easy, too obvious,
no, they were puzzles for each other under a rug
handwoven like on an oriental market knotted at the backside
hidden layers and one day, that special day, no other day
coincided with the image as if hewn from marble:
 
single words strung together into a chain,
loose feelings gathered into one and the same,
what you find at the bottom, deeply hidden, on bottoms.
 
 
IN EEN DROOM
 
heb ik je eerder ontmoet. In meerdere dromen
want het zijn fragmenten van gevoelens, plekken,
onverwachte en sporadische momenten
die als een puzzel passen, niet meteen, het zijn vele gedachten,
oprispingen, wentelingen samen die kunnen passen
als je iemand voor het eerst ontmoet en meteen kent.
 
Niet dat alles meteen in een doosje kon met een strik eromheen,
het zou te gemakkelijk zijn, te voor de hand liggend,
nee, het waren zoekplaatjes voor elkaar die onder een vloerkleed
handgeweven zoals op een oosterse markt geknoopt aan de achterkant
verborgen lagen en op een dag, die speciale dag, geen andere dag
samenvielen met het beeld als uit marmer gehouwen:
 
losse woorden aaneengeregen tot een ketting,
losse gevoelens bij elkaar geraapt tot een en hetzelfde,
wat je vindt onderin, diep verscholen, op bodems.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s