MAN PROPOSES GOD DISPOSES (MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN) / Poem by Ba Lethanh (Abahn Leth)

 
Poem by Ba Lethanh (Abahn Leth)
 
 
MAN PROPOSES GOD DISPOSES
 
1
A good quote: “Man proposes, God disposes”
Everyone’s mindset isn’t the same, you know
So works and results have a difference
Aren’t these things extremely strange!?
 
2
After hearing, the quote needs of thinking
You must see it has a very deep meaning
The law of cause and effect shows as ever
Men do and wait and see the results later
 
3
The story follows for the sake option
A subjective thought in which direction
We want someone to obey our own way
In the end, love life comes not as we say
 
4
We have to look at the blessings
Predestined love, behaviors doing
Good people will meet good bliss
Man proposes, God disposes this
 
5
A lot of times we strive wholeheartedly
Success is small, sometimes not, you see
More annoying, even our effort is useless
Not easy to succeed, we do wrong, indeed
 
6
There’s a family to have a daughter
To get married her parents want her
On the contrary, she wants to be single
To be single and independent if possible
 
7
She is thirty-two years of age at the time
To bear loneliness, alone sleep at night
Sometimes she thinks she is so strange
Different from others, but want children
 
8
Her name is Joanne who lives virtually
She fast progresses in the company
She is the human power manager
She politely speaks, few do better
 
9
By reason, psychology was in the hurt mood
She suddenly thought as if she understood
At that time, she was still in a college
He promised to marry her as a pledge
 
10
They all went to work after graduating
Their job at different places of working
At an unexpected time, she was humiliated
Her lover married not as promised, indeed
 
11
He invited her to attend his wedding
The love pain made her stop loving
She didn’t think of a wedding anymore
She was tired of the marriage, oh, Lord!
 
12
So did a young man named Bond truly
Studying abroad for three years already
His age was twenty-six, he did not agree
To think of marriage was very necessary
 
13
His parents were in sickness and old age
They asked him to go home for marriage
He wanted to study for another two years
They called him but he still delayed later
 
14
In the end, he didn’t refuse any longer
He was in an unhappy mood to bear
His lover stayed still on the American horizon
He promised to marry her after his graduation
 
15
An obstacle, his mother knew this girl
The girl once incested with his uncle
So his mom did not agree their wedding
But he fell in love, couldn’t be removing
 
16
The young man forgave the girl things made
She promised not to make the same mistake
But his mother definitely refused their love
Didn’t forgive, not giving the girl any hope
 
17
He went to see his friend as an advisor
His friend was Joanne’s younger brother
Joanne was older than Bond four years
He considered her as an older sister. Oh, Dear
 
18
Life had full of miracles as the norms
Joanne’s parents saw her like a bomb
Detonation slow, will the bomb explode?
Soon later have they got married or not?
 
19
Derived from a joke of Joane’s young brother
Half-joking, half-real, he suggested a better
“Oh Bond! Your parents don’t want to wed
With the incest girl, you loved as a pledge
 
20
Do you think Joanne is nice and pretty in all?
Nice body, nice virtue, few girls can be equal
Come in to ask for marrying this bomb, you see
The poor girl with a lot of talents and integrity!
 
21
Bond chuckled to look at Joanne and said:
“Sorry, don’t blame, we like to say straight
You’re really so lovely to love enough
Really so cute in life someone hopes
 
22
One day Bond came but his friend was gone
Joanne invited Bond to good use the occasion
Bond drove Joanne to a restaurant in the city
For her to suggest, it was a good opportunity
 
23
Her plan was our dealing wedding
“Bond, aren’t your parents wanting
Not joyful for you to marry a bad girl
With all your heart, you’ve loved her
 
24
Your lover is still on America horizon
I hope our wedding for having a son
A dealing wedding on condition, you see
Our parents on both sides are all happy
 
25
We’ll have a child in traditional morale
I’m grateful to you all my life, first of all
I’ve been so sad my parents urged me
Just like you, we’re in the same misery
 
26
You’ll be back in the USA to pursue a career
To go on studying, being close to your lover
As I know, you haven’t had a wedding
Your study overseas is hard achieving
 
27
My parents are both weak and old
Fine today, sick tomorrow, you know
My dad or mom can die suddenly
I have no child they will blame me
 
28
Three months after the wedding, we divorce
I promise I won’t make you hard anymore
I accept to go on nourishing children
I just want a child without a husband”
 
29
Was it a grace fate God has made it?
Joanne confided these words indeed
So Bond was honored to have a wife
Not loving before, they have a happy life
 
30
Suddenly, from the USA, Bond received news
Like a changing star, his girlfriend had to deal
Without him, there hasn’t yet enough a month
She declared that their love end under the sun
 
31
Joane’s plan he accepted as she hoped
His girlfriend betrayed, the fading love
He didn’t regret to say goodbye already
How happy Joanne was pregnant really
 
32
It is true to look at the blessings
Predestined love, behaviors doing
Good people will meet good bliss
Man proposes, God disposes this
 
 
MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN
 
1
Ta mưu sự kết quả Trời tính
Tư tưởng mọi người có khác nhau
Nên việc luôn thành kết quả khác
Điều này chẳng phải lạ lùng sao!?
 
2
Câu nói nghe rồi cần ngẫm nghĩ
Nó mang nghĩa lý thật cao sâu
Đúng là thể hiện luật nhân quả
Nhân khởi chờ coi kết quả sau
 
3
Câu chuyện theo sau vì mục đích
Chủ quan suy nghĩ theo chiều nào
Khiến ta muốn họ theo chiều nấy
Rốt cuộc tình đời đến khác nhau
 
4
Còn phải xem qua các phúc vận
Bản thân hành xử và nhân duyên
Thiện lành sẽ gặp điều may mắn
Mưu sự do người, quả tại Thiên
 
5
Nhiều lúc ta toàn tâm phấn đấu
Thành công lại nhỏ, có khi không
Phiền hơn, thậm chí như vô ích
Không dễ thành công, sai chớ hòng
 
6
Gia đình kia có một con gái
Cha mẹ cô muốn cô có chồng
Ngược lại thì cô muốn ở vậy
Độc thân tự tại có hơn không
7
Tuổi đời cô đã ba mươi chẳn
Cam chịu cô đơn, tối nằm không
Nhiều lúc nghĩ mình sao cũng lạ
Khác đời, nhưng lại ước có con
8
Cô ấy tên Joanne sống đức hạnh
Tiến thân nhanh lẹ ở công ty
Cô làm quản lý phòng nhân sự
Lịch thiệp nói năng ai dám bì
 
9
Lý do bị tổn thương tâm lý
Cô chợt nghĩ ra như hiểu rồi
Thuở ấy cô còn học đại học
Người yêu cô hẹn sẽ nên đôi
 
10
Sau khi tốt nghiệp đi làm cả
Công việc họ làm ở khác nơi
Một dịp không ngờ cô bị nhục
Bạn tình lỗi hẹn không như lời
 
11
Đám cưới còn mời cô đến dự
Nỗi đau tình ái khiến cô thôi
Không còn nghĩ lập gia đình nữa
Cô chán chê rồi chuyện lứa đôi
 
12
Một cậu trai tên Bond cũng vậy
Học nơi ngoại quốc đã ba năm
Tuổi đời cậu đã hai mươi sáu
Chả nghĩ hôn nhân việc rất cần
 
13
Cha mẹ cậu già còn tật bệnh
Họ yêu cầu cậu việc hôn nhân
Cậu ta muốn học hai năm nữa
Cha mẹ gọi về cậu khất dần
 
14
Rốt cuộc cậu không từ chối nữa
Cậu về tâm trạng rất không vui
Người yêu của cậu còn bên Mỹ
Hẹn cậu ra trường sẽ cưới thôi
 
15
Ngặt nỗi cô này mẹ cậu biết
Loạn luân với chú ruột anh ta
Nên bà từ chối, không đồng ý
Cậu lỡ yêu rồi gỡ chẳng ra
 
16
Cô này được cậu ta tha thứ
Hứa hẹn sẽ không tái lỗi mà
Nhưng mẹ cậu ta thì nhất định
Không tha, cho cậu cưới cô ta
 
17
Cậu tìm cố vấn nơi người bạn
Bạn cậu là em trai của Joanne
Bond kém tuổi Joanne bốn tuổi
Gọi cô bằng chị. Ôi cô Joanne!
 
18
Việc đời có lắm chuyện kỳ diệu
Cha mẹ xem Joanne như quả bom
Nổ chậm, bao giờ bom sẽ nổ?
Bond, Joanne sau đó có thành hôn?
 
19
Xuất pháp từ một câu nói giỡn
Nửa đùa nửa thật, em trai Joanne:
“Bond ơi! Ba má mày không muốn
Mày cưới cô con gái loạn luân.
 
20
Mày thấy chị Joanne vừa đẹp gái
Đẹp người, đẹp nết, ít ai bằng
Nhào vô xin cưới quả bom nhé
Cô gái nghèo, tài, đức vẹn toàn!
 
21
Bond cười khúc khích nhìn Joanne nói:
Xin lỗi chị đừng trách chúng tôi
Quả thật chị vô cùng khả ái
Đáng yêu thực nhé ở trên đời
 
22
Một hôm Bond đến, bạn đi vắng
Joanne tiện thể mời Bond giải khoai
Bond lái đưa Joanne đến một quán
Cũng là dịp tốt Joanne trình bày
 
23
Kế hoạch của cô, một thỏa thuận
“Bond ơi có phải mẹ cha Bond
Chẳng vui cậu cưới cô gái xấu
Cô gái cậu đang yêu hết lòng
 
24
Người bạn tình Bond còn ở Mỹ
Tôi mong được có một con trai
Hôn nhân thỏa thuận với điều kiện
Cha mẹ đôi bên cùng được vui
 
25
Có con danh chính thì ngôn thuận
Tồi biết ơn Bond suốt cuộc đời
Tôi rất khổ tâm cha mẹ giục
Cũng như cậu vậy cũng như tôi
 
26
Cậu trở lại theo đuổi sự nghiệp
Học hành, gần gủi ái trung nhân
Theo tôi đám cưới cậu chưa có
Du học của Bond khó tựu thành
 
27
Cha mẹ tôi đều già yếu hết
Nay đau mai bệnh lỡ qua đời
Hoặc cha hay mẹ tôi ân hận
Tôi chẳng có con chê trách tôi
 
28
Cưới xong ba tháng mình ly dị
Tôi hứa sẽ không làm khó Bond
Tiếp tục nuôi con tôi chấp nhận
Y như ý muốn không cần chồng
 
29
Duyên số phải chăng Trời khiến xử
Cho Joanne tâm sự những lời này
Cậu Bond vinh dự được người vợ
Dù chẳng có yêu, hân hạnh thay.
 
30
Bỗng Bond nhận được tin từ Mỹ
Bạn gái Bond như sao đổi ngôi
Vắng cậu thời gian có một tháng
Cô này tuyên bố tuyệt tình rồi
 
31
Kế hoạch của Joanne cậu tiếp nhận
Còn người phản bội tình phôi phai
Cậu không tiếc nữa phải từ giã
Hạnh phúc biết bao Joanne có thai
 
32
Quả đúng xem qua các phúc vận
Bản thân hành xử và nhân duyên
Thiện lành sẽ gặp điều may mắn
Mưu sự do nhân, quả tại Thiên.
 
Abahn Leth@All Rights Reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s