Dikter av: Gladiola Jorbus / Översatt till svenska: Ullmar Qvick

 
Dikter av: Gladiola Jorbus
 
 
Kyssar
 
Vid glömskans gränser
lever kyssar,
som bestraffar med sin närvaro.
Där lever kyssar som gengäldas
För att döda mer än förut.
Där lever tysta, hemlighetsfulla kyssar,
Syndiga, som plötsligt ger lockelser
och bringar sinnena i förvirring.
Kyssar lever också i vandrande drömmar
i skygga ögon,
i bultande hjärtan,
i spår av minnen,
i läppar som förställer sig
och i den iskalla jorden
som är som liljor.
Likaså lever kyssar
som den av Judas,
svekfulla, dunkla,
mördande.
Och så lever de kyssar
ouppnåeliga,
förbjudna,
som själen ger av sin andning.
 
 
METAMORFOS
 
Kärleken har sina mystiska skepnader
En gång blir den en vindil, en gång
ett blad och en gång en flod.
Den har stöd i livets ytterligheter
Och i den lysande virvel som finns
i dina ögon.
För att senare bli
öken, sand, hav…
 
 
FÅFÄNGA
 
Under loppet av detta årtusende
i fåfängans frosseri,
kommer den blå himlen och de vita molnen
att tjäna som en dekorativ
fond för egots urladdningar,
totalt fjärmade från
skapelsens ande
och gåtfullhet.
Livet liknar idag
en serie fotografier
upplagda bredvid varandra,
där männens knapphål
saknar nejlikor.
Medan på kvinnornas kinder
lyser blyghetens purpur.
Med våldsam kraft sätts värdena
på undantag
Och levande människor sjunker ner
under nedrighetens dånande trumpetstötar.
 
 
FARVÄL
 
Farväl…..
Jag är på väg mot en värld
Där alla talar samma
språk.
Mer än så behöver jag inte.
Jag behöver inget annat, utom lite vatten
och friskt gräs…
 
Vilket märkligt farväl!
Jag ristade in mitt hjärta
på ditt hjärta.
Jag hör hur de slår gemensamt…
Tillsammans möter de gryningen,
Jag hade fastnat i din fälla
men jag flyr.
Dit jag går
Behöver jag ingenting.
Varken namn, känsla eller ord.
I etern kommer jag att färdas
för alltid…..
 
 
SAGAN OM KÄRLEKEN
 
Kärleken stal jag från en saga
Under en annans hud finns jag.
Å! Tag mig bort ur denna lekamen!
Jag vill inte ha den längre. Nej, inte mer.
Mina ben, mina armar
Med våld av mig lossas
Ansiktet, handflatornas linjer
Med lust av mig krossas
Själen filtreras
I vatten av renaste kristall.
Som Narciss på nytt jag väcks
Å kärlek! Som en gnista
Dansar du genom mina ådror.
Du rasande fe,
mindre än du
är jag inte alls.
 
Översatt till svenska: Ullmar Qvick
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s