THE SONG OF DEFEATING CORONA AGGRESSION / Multilanguage poem by Ngọc Lê Ninh

 
Multilanguage poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
THE SONG OF DEFEATING CORONA AGGRESSION
 
Hey friends! Let’s join hands and hearts singing the song together
National flags are flying! Victory flowers bloom all over our country
The Corona ferocious invaders! We fiercely decide to wipe them off our homeland
The army and the people wholeheartedly love one another.
 
Overcome hardships in difficult situations and share pink love
Our country is in danger, please more trust in love of life
From North, Central to South, we should stick together to get great success
Please, clasp hands praying in memory of souls falling down for our country.
 
Eliminate Covid! Eliminate Covid! We eradicate the Coronavirus
Our green country being in peace, mountains and rivers echoing with song beats
Shoulder to shoulder march! Accelerate the steps of building innovation for our homeland
Flags raised up high rejoice the great victory day! The country sky is overshadowed by flowers.
 
Poetry: Ngọc Lê Ninh (Vietnamese)
Translstor: Linh Vu (American)
 
 
 
 
ПЕСНЯ О ПОРАЖЕНИИ КОРОННОЙ АГРЕССИИ
 
Привет друзья! Давайте возьмемся за руки, сердца, споем все песню вместе,
Пусть развеваются все флаги нации! Цветы Победы распускаются по всей стране.
Свирепые захватчики Короны! Мы решительно намерены стереть вас с нашей родины,
Народ и армия искренне любят друг друга.
 
Невзгоды преодолевайте в сложных ситуациях, делитесь любовью розовой,
Страна в опасности, пожалуйста, больше доверяйте любви к жизни.
От Севера, до Юга, Центра мы должны держаться вместе, чтоб добиться большого успеха.
Пожалуйста, возьмите за руки в молитве в память о душах, павших за нашу страну.
 
Устраните Covid! Устраните Covid! Мы искореним коронавирус,
Наша зеленая страна в мире, горы и реки отзываются эхом в песнях.
Марш плечом к плечу. Ускорьте шаги по созданию инноваций для нашей родины,
Высоко поднятые флаги, радуйтесь Дню Великой Победы! Небо за городом затянуто цветами./.
 
Поэзия: Нгок Ле Нинь
Переводчик на русский: Рахим Карим (Кыргызстан)
 
 
 
KËNGA E SHPËTIMIT NGA AGRESIONI I KORONAS
 
Hej miq! Le të bashkojmë duart dhe zemrat duke kënduar këngën së bashku!
Flamujt kombëtarë valëviten!
Lulet e fitores lulëzojnë në të gjithë vendin tonë.
Pushtuesin e egër të koronës,
me ashpërsi ta fshijmë nga atdheu ynë!
Ushtria dhe njerëzit e duan me gjithë zemër njëri -tjetrin.
 
Kapërceni vështirësitë dhe situata e vështira. Ndani dashurinë rozë
Vendi ynë është në rrezik, ju lutemi besoni më shumë në dashurinë për jetën
Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar nga veriu në jug për të arritur sukses të madh
Ju lutemi, shtrëngoni duart duke u lutur në kujtim të shpirtrave që bien në vendin tonë.
 
Eliminoni Covid -in! Eliminoni Covid -in!
Ne mund ta zhdukim Koronavirusin
Ta kthejmë vendin tonë të gjelbër, të pastër!
Të jetojnë në paqe, fusha, male dhe lumenj
Të bashkohen me jehojnën dhe ritmin e këngës së fitores!
Marsh! sup më sup, të bashkuar!
Të përshpejtojmë hapat e ndërtimit të inovacionit për atdheun tonë!
Të ngremë lart flamujt e fitores dhe të gëzojnë ditën e madhe !
Qielli i vendit të mbulohet nga lulet shumëngjyrëshe
 
Poezi: Ngoc Le Ninh (Vietnam)
Përkthyes: Mehmet Rrema (Albania)
 
 
 
BÀI CA THẮNG GIẶC CORONA
 
Bạn ơi hãy nối tay nhau trái tim cùng hòa lời ca
Cờ Tổ quốc tung bay! Hoa chiến công nở khắp sơn hà
Loài giặc hung Corona! Ta quyết diệt sạch khỏi quê hương
Quân với dân một lòng chung nghĩa tình nặng sâu yêu thương.
 
Vượt qua bao gian lao trong khó khăn sẻ chia tình hồng
Tổ quốc trong lâm nguy xin vững tin thêm yêu sự sống
Từ Bắc, Trung vô Nam liên kết đoàn giành đại thành công
Xin chắp tay nguyện cầu thương nhớ người hồn gieo non sông.
 
Diệt hết Covid! Diệt hết Covid! Ta diệt hết Virus Corona
Đất nước xanh bình yên, sông núi vang nhịp đập lời ca
Vai sát vai hành quân! Bước tiến nhanh dựng xây quê hương đổi mới
Phất cao ngọn cờ thêm ngày vui đại thắng! Tổ quốc rợp trời hoa.
 
@Ngọc Lê Ninh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s