Come back for a coffee (Kom terug voor een kopje koffie) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Come back for a coffee
 
and for me. I just rinsed the empty cup
that stood on the counter for a week
and put it back in the cupboard.
I keep this cup and saucer separately
because you once said
 
after seeing me the umpteenth time:
are we a set now
for example a cup and saucer?
I couldn’t have considered it or thought of it myself
in this way, my poor romantic soul
 
that is more into sunsets
from the beach, an evening walk in the woods,
two horses in a meadow
two cats together in a basket
two donkeys braying together
two rabbits licking each other’s fur.
 
But any allegory is good if you love someone
even a paradox
when they complement in opposites
even a hyperbole if it touches heaven and earth.
 
 
Kom terug voor een kopje koffie
 
en voor mij. Ik heb zonet het lege kopje
dat een week op het aanrecht heeft gestaan
afgespoeld en terug gezet in de kast.
Dit kopje en dit schoteltje bewaar ik apart
omdat je eens zei
 
nadat je mij de zoveelste keer had gezien:
zijn we nu een setje
bij voorbeeld een kopje en schotel?
Zelf had ik het zo niet gezien of kunnen bedenken
voor mijn arme romantische ziel
 
die meer iets heeft met zonsondergangen
vanaf het strand, een avondwandeling in het bos,
twee paarden in een wei
twee katten samen in een mand
twee ezels die samen staan te balken
twee konijnen die elkaars vacht aflikken.
 
Maar elke allegorie is goed als je van iemand houdt
zelfs een paradox
als ze aanvullen in tegenstellingen
zelfs een hyperbool als die de hemel en aarde raakt.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s