SNAILS (NAAKTSLAKKEN) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
 
SNAILS
 
Nature and especially animals sometimes resemble people
but with slugs all is
strange, they are hermaphrodites and actually have
enough to themselves. My garden is full of snails
especially after rain showers.
I love nature, I need nature around me daily
those snails, however, do come out of my nostrils now:
I sweep them up
with a dustpan, then throw them in the public garden:
under the guise of live and let live.
 
Today I studied snails because they come in large numbers
populate my little garden rather in an annoying way.
 
 
Website Nature/Animals/slugs
 
His penis comes out the side of his head. The thing also comes out of its female genital opening. is that weird? Not for a slug. These slimy animals without a house are hermaphrodite, or hermaphroditic. Thus, they possess both male and female sex organs. How does sex work in these animals? In principle, a slug can fertilize itself. But if he gets the chance, this animal without a snail’s shell would rather do it with someone else. The mating ritual of, for example, the large earth snail, a species that you often see in the Netherlands, takes place high in a tree or at the top of a wall. The foreplay consists of an extensive licking session. The licking stimulates the production of mucus that the mating animals need in the next step. The making love writhing around each other. The snail slime forms a thread. The pair twirls down on that thread of slime. While spinning, the male genitals emerge from both animals. The penis of a slug is a muscular organ. If the large snail fully unrolls the thing during mating, it is four to five times longer than the snail itself. Like the snails themselves, the penises curl around each other like a corkscrew. While spinning, they exchange a seed packet with each other. They put it in the genital opening. That is the same place where the penis also unrolls. The female genital tract is accessible through this opening. They remain snails of course, so things don’t go fast: the sperm exchange itself can take up to two hours.
 
 
NAAKTSLAKKEN
 
De natuur en vooral ook dieren lijken soms op mensen
maar met de naaktslakken
is het vreemd gesteld: ze zijn hermafrodiet en hebben feitelijk
genoeg aan zichzelf. In mijn tuin stikt het van de slakken
vooral na regenbuien.
Ik houd van de natuur, ik heb de natuur dagelijks om me heen nodig
echter die slakken komen nu wel mijn neusgaten uit:
ik veeg ze op
met stoffer en blik, gooi ze daarna in de openbare tuin:
onder het mom van leven en laten leven.
 
Vandaag heb ik me verdiept in slakken omdat ze in grote getale
mijn kleine tuin nogal lastig bevolken.
 
 
Website Natuur/Dieren/naaktslakken
 
Zijn penis komt uit de zijkant van zijn hoofd. Het ding komt bovendien uit zijn vrouwelijke geslachtsopening. is dat raar? Niet voor een naaktslak. Deze slijmerige diertjes zonder huisje zijn hermafrodiet, oftewel tweeslachtig. Ze bezitten dus zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Hoe werkt seks bij deze dieren? In principe kan een naaktslak zichzelf bevruchten. Maar als hij de kans krijgt, doet dit dier zonder slakkenhuis het toch liever met een ander. Het paringsritueel van bijvoorbeeld de grote aardslak, een soort die je in Nederland vaak ziet, speelt zich hoog in een boom of boven aan een muurtje af. Het voorspel bestaat uit een uitgebreide lik sessie. Het likken stimuleert de aanmaak van slijm die de parende dieren bij de volgende stap nodig hebben. Het vrijende stel kronkelt om elkaar heen. Het slakkenslijm vormt een draad. Aan die draad van slijm tolt het paar naar beneden. Al tollend komt uit beide dieren het mannelijk geslachtsdeel tevoorschijn. De penis van een naaktslak is een gespierd orgaan. Als de grote aardslak het ding tijdens het paren volledig uitrolt, is het vier tot vijf keer langer dan de slak zelf. De penissen krullen net als de slakken zelf als een kurkentrekker om elkaar heen. Tijdens het draaien wisselen ze een zaadpakketje met elkaar uit. Die stoppen ze in de geslachtsopening. Dat is dezelfde plek waar ook de penis uitrolt. Via deze opening is het vrouwelijk geslachtsorgaan bereikbaar. Het blijven natuurlijk slakken, dus het gaat allemaal niet snel: de sperma-uitwisseling zelf kan wel twee uur duren.
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s