QUYẾT THẮNG VIỆT NAM ƠI! (The words of Song in vietnamese) – NGỌC LÊ NINH

 

The words of Song in vietnamese – NGỌC LÊ NINH

 
QUYẾT THẮNG VIỆT NAM ƠI!
 
Việt Nam!… Việt Nam!… Việt Nam!…
Việt Nam ơi!… Việt Nam ơi!…
Rồng Nước Việt bay theo bóng tim sục sôi.
Chân xoáy quay tròn trên sân cỏ hò reo tiếng cười.
Cùng bè bạn năm châu vươn tới những tầm cao
Cùng bạn bè năm châu vươn tới những tầm cao…
 
Hey! Hey! Hey!…
Hãy cố lên! hãy cố lên!
Tâng bóng lên! Qua phía bên!
Rê bóng xoay! Lên phía trên!
Ta Sút ngay! Sút ngay! Sút ngay! Ghi bàn…
 
Vào! Vào! Vào!…
 
Há!… hà há ha ha!… Hà ha… hà há!…
 
Việt Nam ơi!… Việt Nam ơi!…
Trận đấu này quyết chiến đồng đội ơi!
Trận đấu này cúp vàng đang chờ ta!
Vinh quang này rạng rỡ núi sông Việt Nam…
 
Hey!… Hey!… Hey!…
Hãy cố lên! hãy cố lên!
Tâng bóng lên! Qua phía bên!
Rê bóng xoay! Lên phía trên!
Ta Sút ngay! Sút ngay! Sút ngay! Ghi bàn…
 
Vào! Vào! Vào!…
 
Há!… hà há ha ha!… Hà ha… hà há!…
 
Việt Nam ơi!… Việt Nam ơi!…
Trận đấu này quyết chiến đồng đội ơi!…
Trận đấu này cúp vàng đang chờ ta!
Vinh quang này rạng rỡ núi sông Việt Nam…
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Trận đấu này quyết chiến đồng đội ơi!
Trận đấu này cúp vàng sẽ về ta!
Vinh quang này rạng rỡ núi sông Việt Nam.
Vinh quang này… rạng rỡ… núi sông Việt Nam…
 
Ngọc Lê Ninh