The Poet, the Heron ( De dichter, de reiger) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
The Poet, the Heron
 
He stands patiently on one leg along the waterfront
between the tall reeds
that not even betray a breath of wind let alone
this hidden bird spyingly searches the water surface
 
there’s a patch of green duckweed drifting his way
however, no suspicion. Only the frog a bit ahead
suddenly shoots up and seeks happiness elsewhere
on this cloudy day that has nothing profitable to predict.
 
The heron waits, he knows he must be patient
for what unexpectedly approaches his narrow long leg
though the sun goes down. Walkers obstructing silence
 
which is highly necessary prior to any probability calculation.
While no one expects it, he suddenly flies up and dives into
the middle of the puddle, from the depths he takes his triumphs.
 
De dichter, de reiger
 
Op een poot staat hij geduldig langs de waterkant
tussen het hoog opgeschoten riet
dat zelfs geen zuchtje wind verraadt laat staan
deze verborgen vogel die spiedend het watervlak afzoekt
 
er drijft een lap groene kroos zijn kant uit waar hij geen
weet van heeft. Alleen de kikker verderop
schiet plotseling omhoog en zoekt zijn geluk elders
op deze bewolkte dag die niets goeds te voorspellen heeft.
 
De reiger wacht, hij weet dat hij geduldig moet zijn
voor wat onverhoeds zijn smalle hoge poot nadert
al zakt de zon omlaag. Verhinderen wandelaars de stilte
 
die broodnodig is vooraf gaand aan elke kansberekening.
Terwijl niemand het verwacht vliegt hij plots op en daalt
neer, midden op de plas, uit de diepte haalt hij zijn triomf.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s