Shtëpia Botuese “ADA” publikon novelën “Të dua Eva!” të autores Myzejen BAJRAKTARI

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon novelën “Të dua Eva!” të autores Myzejen BAJRAKTARI
 
Titulli : Të dua Eva! (Novelë)
Autore: Myzejen BAJRAKTARI
Redaktoi: Kujtim AGALLIU
Botimi i parë: 2021
ISBN: 978-9928-326-90-4
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autores
 
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2021
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA
Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese ADA
mund t’i gjeni në Bibliotekën Kombëtare Tiranë
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bajraktari, Myzejen
Të dua Eva! : novelë / Myzejen Bajraktari ;
red. Kujtim Agalliu. – Tiranë : Ada, 2021
100 f. ; 20cm.
ISBN 978-9928-326-90-4
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s