Blank screen (Blank scherm) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Blank screen
 
The white radiates in all directions and doesn’t become
more filled in, colorblind the screen
crammed with countless letters and words
that flowed together several times a day
 
it’s been faltering for some time because I didn’t see it
that something was being skipped over and over again.
My questions became thinner and my thoughts
no longer focused on a starting point.
 
So full of life that lasted so short
so empty the empty spaces that remain.
 
So short the bloom that quickly reaches its peak
so long the days of lack and missing.
 
 
Blank scherm
 
Het wit straalt alle kanten uit en wordt niet
meer ingevuld, kleurenblind het scherm
volgestouwd met ontelbare letters en woorden
die aan elkaar stroomden enkele keren op een dag
 
het haperde al enige tijd omdat ik het niet zag
dat iets werd overgeslagen steeds opnieuw.
Mijn vragen werden dunner en mijn gedachten
richtten zich niet meer naar een uitgangspunt.
 
Zo vol het leven dat zo kort heeft geduurd
zo leeg de lege plekken die achterblijven.
 
Zo kort de bloei die snel zijn hoogtepunt bereikt
zo lang de dagen van gemis.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s