ON THE FIELD OF ASPIRATIONS (TRÊN CÁNH ĐỒNG KHÁT VỌNG) – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated into English by Linh Vu

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
ON THE FIELD OF ASPIRATIONS
 
I don’t know whether later we would be still close together
My dear friends! Now suddenly we are going to be apart
Who likes staying around? Who’s sad? Who sheds tears?
Hands in hands saying goodbye
 
The student life, oh well bye bye!
The white papers fragrant with the dreamy soul
A time of passion on the field of aspirations
Books and notebooks secretly dreaming of the pen writing on the first love.
 
Away from teachers, nostalgia tinged in many colors
So thankful for parents raising children growing up
With youthful verdure in the ripe succulent fruit season
Bring fragrance and sweetness to life, my friends!
 
And afterwards, we are apart from one another
Oh! I do miss lively sunshine falling on the school yard
Familiar places where many of us sitting and dreaming
The sky arch tilted to the eyes of remembrance for a time.
 
It’s over, no more the sound of drums and songs, my friends
Lots of memories deeply sleeping in the mind
Oh, how I miss the first days of skipping class
More written memory lines stayed in tomorrow days
 
There are many obstacles on the way of life
Bring youth to build a life with more flowers blooming
With new book pages the timeline opening again
Don’t think of anything more, my friends!
 
Fly, fly, and fly to all over the four directions
Building a country strong and rich beside the large ocean
A country renowned with the green field of aspirations
Our hearts are blazing with the school age forever.
 
 
TRÊN CÁNH ĐỒNG KHÁT VỌNG
 
Chẳng biết ngày mai có được gần nhau nữa
Bạn mến thương ơi! Nay bỗng chia tay
Ai lưu luyến? Ai buồn? Ai lệ ứa?
Xa nhau rồi tay nắm lấy chặt tay.
 
Đời sinh viên thôi chào nhé từ đây
Trang giấy trắng thơm tâm hồn mơ mộng
Một thời say mê trên cánh đồng khát vọng
Sách vở thầm mơ cây bút chấm tình đầu.
 
Xa Cô, Thầy nỗi nhớ nhuốm muôn màu
Ơn cha mẹ vun trồng con khôn lớn
Xanh biêng biếc tuổi vào mùa mọng chín
Thơm ngát cho đời ngọt lịm bạn ơi!
 
Rồi mai đây ta mỗi đứa một nơi
Ôi nhớ nắng rơi sân trường xao động
Chỗ ngồi thân quen bao đứa ngồi ước mộng
Một vòm trời nghiêng theo mắt nhớ một thời.
 
Xa xa rồi tiếng trống hát bạn ơi!
Bao kỷ niệm ngủ vùi trong ký ức
Ôi sao nhớ những ngày đầu bỏ lớp
Lưu bút thêm dòng đọng lại ngày mai.
 
Trên đường đời còn lắm những chông gai
Mang sức trẻ xây đời thêm hoa nở
Trang sách mới dòng thời gian lại mở
Đừng vấn vương chi bạn của tôi ơi!
 
Bay bay đi bay khắp bốn phương trời
Xây đất nước mạnh giàu bên biển rộng
Rạng rỡ non sông xanh cánh đồng khát vọng
Rạo rực lòng ta còn mãi tuổi học đường.
 
 

Translated into English by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s